XIXI Przegląd Twórczości
Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych
2006/2007

pod patronatem
Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Gość honorowy
Jan Machulski

Organizator Przeglądu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Uroczysta gala podsumowująca XI edycję Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych odbyła się 18 kwietnia 2007 roku w Muzeum Historii Miasta Łodzi. W finale XI Przeglądu udział wzięli:
Pan Jan Machulski – gość honorowy, przedstawiciele: Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pani Agata Szymczak –  Muzeum Historii Miasta Łodzi, Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Pan Janusz Moos, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi – Pani Henryka Michalska, pracownicy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, jurorzy, dyrektorzy szkół uczniów biorących udział w Przeglądzie, nauczyciele-opiekunowie uczestników konkursu, laureaci i uczestnicy Przeglądu, nauczyciele i uczniowie ZSP nr 9.

 Wyniki Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii: twórczość literacka podjęło Jury w składzie: Dorota Ceran z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Tomasz Cieślak i Małgorzata Gajak-Toczek z Uniwersytetu Łódzkiego.  Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce  – Bernadeta Mękarska, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi za wiersz „Jestem sobą”

I miejsce – Adam Rodakowski,  uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi za opowiadanie „Kapelusz”

II miejsce – Piotr Kaczor, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi za wiersz „Piąta pora roku”

III miejsceMalwina Telążek, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi za wiersz „Życie”

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii: twórczość plastyczna podjęło Jury w składzie: Piotr Karczewski,artysta plastyk z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Jolanta Mastalerz, artysta plastyk z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi i Piotr Mastalerz, artysta plastyk z Instytutu Wzornictwa Politechniki Łódzkiej. Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce
prace:  „Żuraw” i „Rozmycie”
Damian Nowicki, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi

II miejsce
„Droga”
Klaudia Bukowska, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi

 III miejsce
prace: „Las” i „Wspomnienie”
Karolina Zawadzka, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi

Wyróżnienie
„Rysunek na pniu”
Michał Walas, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi

Wyróżnienie
 „Mgła”
Karolina Tomczyk, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi

Wyróżnienie
„Zmierzch”
Robert Babiński, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały zamieszczone w specjalnie przygotowanym biuletynie pokonkursowym.

Biuletyn XI Przeglądu opracowany został przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9: Kamila Błaszczyka i Macieja Niepiekło pod kierunkiem Moniki Stępniak-Jankowskiej. Publikacja wydana została przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Oprawę uroczystości stanowił program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 pod kierunkiem Agnieszki Kłosińskiej i Moniki Stępniak-Jankowskiej, w czasie którego recytowane były utwory literackie zgłoszone do XI Przeglądu Twórczości. Podsumowaniu Konkursu towarzyszyła wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych.

Nad całością przygotowań XI Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych czuwali nauczyciele:Monika Stępniak-Jankowska, Agnieszka Kłosińska i Jadwiga Jezierna.

 Stronę redaguje nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna