XIV Przegląd Twórczości
Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych 2009/2010

Patronat
Wicewojewoda Łódzki – Krystyna Ozga

Patroni
Łódzki Kurator Oświaty i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Patroni medialni
„Przegląd Edukacyjny” i „W Centrum” 

Gość honorowy
Marek Janiak

 

XIV Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi już za nami. Uroczysta gala podsumowująca XIV edycję odbyła się 20 kwietnia 2010 roku w Muzeum Historii Miasta Łodzi.

Na uroczystość przybyli: PanMarek Janiak – nasz gość honorowy; Pani Dorota Wodnicka – Dyrektor  Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi; Pani Barbara Suchara –  Kierownik Oddziału Szkół Ponadgimnazjalnych, Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi; Pani Anna Chrząszcz-Cech  – wizytator – Kuratorium Oświaty w Łodzi; Pan Jan Bodo-Kaftański – Przewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole; Pan Zdzisław Weder – Wiceprzewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole; Pani Grażyna Adamiec – Wiceprzewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole; Pan Józef Mazur – Wiceprzewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole; Pani Agata Szymczak – Muzeum Historii Miasta Łodzi; Pan Wiesław Łukawski – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” Łódź-Górna, Widzew;  Pani Małgorzata Paleczek Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” Łódź-Górna; Widzew, PaniInga Zajączkowska – DALKIA Łódź S.A.; przedstawiciele jurorów: Pani Dorota Ceran, Pani Małgorzata Gajak-Toczek,  Pani Jolanta Mastalerz, Pan Piotr Mastalerz, Pan Michał Mikuła, Pan Krzysztof Kurowski; dyrektorzy szkół biorących udział w Przeglądzie, uczestnicy konkursów wraz ze swoimi nauczycielami opiekunami. Organizatorów reprezentowali: Pani Henryka Michalska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, Pan Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Pani Grażyna Tadeusiewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

W zmaganiach konkursowych w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i fotograficznej wzięła udział rekordowa liczba uczniów. Komisje konkursowe poddały ocenie 240 prac zgłoszonych przez 169 uczestników z 24 szkół. W Przeglądzie po raz pierwszy wzięła udział młodzież szkół zawodowych z województwa łódzkiego.
Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii: twórczość fotograficzna podjęło jury w składzie: Monika Czubaczyńska-Szram, artysta plastyk, specjalista aranżacji wnętrz, Krzysztof Kurowski, reprezentujący Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Michał Mikuła ze Studia Fotografii Reklamowej 3F w Łodzi.

Spośród 89 fotografii zgłoszonych do konkursu przez 66 uczniów jury nagrodziło cztery prace i przyznało cztery wyróżnienia. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce

Wojciech Jałkiewicz
za cykl pięciu zdjęć „W świecie żagli”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi

I miejsce

SpojrzenieKatarzyna Bryła
za pracę „Spojrzenie”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi

II miejsce

Nie wszystko jest takie koloroweTomasz Łasica
za fotografię „Nie wszystko jest takie kolorowe”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi

III miejsce

Filip Bujała
za fotografię „Głucha noc”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi

Wyróżnienia otrzymali:

RadochaMonika Bryk za fotografię „Radocha”
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

 
Justyna Rulak za fotografię „ Zdobywając najwyższy szczyt”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi
 

Piotr Świerkowski za cykl pięciu zdjęć „ Obiekty latające?”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi

Angelika Wolniak za fotografię „ Czas płynie jak woda”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi

Nagrody w kategorii fotograficznej wręczyli:
Pani  Anna Chrząszcz-Cech – Wizytator  Łódzkiego Kuratorium Oświaty oraz Pani Grażyna Tadeusiewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii: twórczość literacka podjęło jury w składzie:

Dorota Ceran z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Tomasz Cieślak i Małgorzata Gajak-Toczek z Uniwersytetu Łódzkiego.

Spośród 76 prac zgłoszonych do konkursu przez 50 uczniów jury przyznało dwie równorzędne nagrody pierwsze i drugie:

I miejsce Daniel Wandrych za wiersz „Tęsknota”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi

I miejsce Aneta Plucińska za opowiadanie „Kłamstwa”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

II miejsce Damian Dajcz za wiersze: „Współczesność” i „Pokolenie”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi

II miejsce Jakub Zalewski za opowiadanie „One sky, one destinity”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
Nagrody w kategorii literackiej wręczyli:
Pani Barbara Suchara – Kierownik Oddziału Szkół Ponadgimnazjalnych, Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz  Pan Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii: twórczość plastyczna podjęło jury w składzie: Piotr Karczewski, artysta plastyk z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Jolanta Mastalerz, artysta plastyk z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi i Piotr Mastalerz, artysta plastyk z Instytutu Wzornictwa Politechniki Łódzkiej.

Spośród 75 prac zgłoszonych do konkursu przez 58 uczniów jury wybrało 6 prac przyznając następujące miejsca:

I miejsce

Czyste nieboJoanna Adamska
za pracę „Czyste niebo”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi

II miejsce

Anna Matuszewska
za pracę przestrzenną „Ponura rzeczywistość”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi

III miejsce

DrogaJulia Łobowa
za pracę „Droga”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi

Wyróżnienia otrzymali:

Daniel Macała za pracę „Moja podróż”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi

Katarzyna Stępińska za pracę „Potok”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi

Sandra Wychowałek za pracę „Martwa natura”
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

Nagrody w kategorii plastycznej wręczyli Pani Dorota Wodnicka – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Pan Jan Bodo-Kaftański – Przewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Uroczystość podsumowania XIV Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych przygotowała młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. Uroczystość prowadzili: Łukasz Madaj i Paweł Stępnik, uczniowie klasy III TB.  W części artystycznej udział wzięli: Klaudia Okupska, Roksana Jagiełło, (kl. I TD), Maciej Andrzejczyk,  Michał Granatowski, Dawid Kacprzyk,  Mateusz Mastalerz, Konrad Olbiński,  Piotr Wituła i Dawid Zenka (III TC). Utwory muzyczne na akordeonie wykonał Krzysztof Lipiec, uczeń klasy II TA.  Prezentację multimedialną przygotowali uczniowie z klasy II TD: Kamil Goleń, Daniel Sypniewski i Adrian Pędziwiatr. Zdjęcia wykonywała Paulina Durys, uczennica klasy II TD. Uroczystość filmował Maciej Fit, uczeń klasy IV TF. Poczęstunek przygotowały uczennice z klasy II TD: Paulina Durys, Agnieszka Kamecka, Sylwia Krysiak i Monika Kunc. Przy obsłudze projektu pracowali również uczniowie klasy I TE.

Biuletyn XIV Przeglądu opracowany został przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9: Damiana Macedońskiego, Jarosława Wacławskiego  i Jakuba Zalewskiego pod kierunkiem Jadwigi Jeziernej.
Publikacja wydana została przez:
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Nad całością przygotowań XIV Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych czuwali nauczyciele: Dorota Białkowska, Jadwiga Jezierna, Agnieszka Kłosińska i Agata Kubiak.

Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcom i dziękują wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznej edycji, zapraszając jednocześnie na jubileuszowy, XV Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych w przyszłym roku.

Organizatorzy dziękują instytucjom i firmom, które wsparły finansowo i rzeczowo organizację wojewódzkiego finału XIV Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

Nasi darczyńcy:

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Firma Dalkia Łódź S.A.
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
Muzeum Historii Miasta Łodzi
Wydawnictwo JK
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
Firma Nibco

 Stronę redaguje nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna