plakat_logo2_czXVI Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

 

Patronat
Marszałka Województwa Łódzkiego
Łódzkiego Kuratora Oświaty
Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Patronat medialny
„W Centrum” i „Przegląd Edukacyjny”

Gość honorowy
Pani Magdalena Michalak

Organizator Przeglądu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 we współpracy z:
Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
i Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

W Muzeum Miasta Łodzi odbył się 29 marca wojewódzki finał XVI Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. W zmaganiach konkursowych w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i fotograficznej wzięło udział 113 uczniów z 23 szkół.

W uroczystości podsumowania projektu udział wzięli: gość honorowy – Pani Magdalena Michalak, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Urzędu Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Firmy Dalkia Łódź S.A., Muzeum Miasta Łodzi, jurorów, organizatorów oraz finaliści Przeglądu.

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii twórczość fotograficzna podjęło Jury w składzie: Pani Monika Czubaczyńska-Szram, artysta plastyk, specjalista aranżacji wnętrz, Pani Katarzyna Paliwoda, reprezentująca Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Pani Agata Szymczak z Muzeum Miasta Łodzi.
Spośród 43 fotografii zgłoszonych do konkursu przez 29 uczniów Jury nagrodziło trzy prace i przyznało dwa wyróżnienia. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Kamil Polak: „Offroadowa zabawa” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi – opiekun – Józef Goss
II miejsce – Maciej Cwalina: „Obrona w goalballu” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi – opiekun – Anna Golczyńska-Smyczek
III miejsce – Amanda Ryter: „Pływaczka” – Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi – opiekun – Anna Wojtulska

Wyróżnienia
Jacek Stachurski: „Abnormal” – Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi – opiekun – Beata Michalska-Walewska
Kamil Tomczak: „Catleap – ruchy małp” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi – opiekun – Barbara Bandurka-Majchrzak

Wyróżnienie Muzeum Miasta Łodzi otrzymali:
Martyna Andrzejczak: „Szermierka” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi – opiekun – Dorota Rosiak
Dawid Wawrzyniak: „Inne oblicze sportu” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi – opiekun – Anna Golczyńska-Smyczek

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii literackiej podjęło Jury w składzie:
Pani Dorota Ceran z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Pani Małgorzata Gajak-Toczek z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pan Tomasz Cieślak z Uniwersytetu Łódzkiego.
Jury poddało ocenie 42 utwory zgłoszone do konkursu przez 30 uczestników. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Aneta Plucińska: ”Nieznana ścieżka”, „To co ważne” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi – opiekun Dorota Białkowska
II miejsce – Przemysław Rembowski: „Sen” – Zespół Szkół nr 3 w Kutnie – opiekun Dorota Chojnacka
III miejsce – Damian Dajcz: „Wątpliwe ja” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi – opiekun Marta Lewandowska
Wyróżnienia
Edyta Jędrzejczak: „Kartka z pamiętnika. Zatrzymać czas.”- Zespół Szkół nr 3 w Kutnie – opiekun – Katarzyna Kopańska-Zimna
Natalia Sobieszek: „Pożegnanie z przyjacielem” – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu – opiekun – Edyta Cieślak
Marcin Zaleski: „Elementarz” – Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi – opiekun – Anna Wojtulska

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii twórczość plastyczna podjęło Jury w składzie:
Pan Piotr Karczewski – artysta plastyk z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Pani Jolanta Mastalerz – artysta plastyk z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
w Łodzi
Pan Piotr Mastalerz z Instytutu Wzornictwa Politechniki Łódzkiej

W kategorii twórczość plastyczna jury poddało ocenie 61 prac wykonanych różnymi technikami zgłoszonych do konkursu przez 55 uczestników.
Wyniki konkursu:

I miejsce – Mateusz Walak: „Cerkiew w pejzażu” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi – opiekun – Beata Żok
II miejsce – Joanna Lubiatowska: „Taniec”, „Coś” – Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi – opiekun – Danuta Nowacka
III miejsce – Justyna Kowalczyk „Blask nocy” – Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi – opiekun – Danuta Nowacka

Wyróżnienia
Magdalena Gruzińska: „Podróż” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi – opiekun – Małgorzata Cieplucha
Piotr Stanisławski: „Recykling” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi- opiekun – Małgorzata Ananicz-Skonieczna
Agnieszka Zasada: „Jabłko niezgody” – Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi- opiekun – Danuta Nowacka

W XVI Przeglądzie Twórczości udział wzięli uczniowie reprezentujący następujące placówki edukacyjne: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, Zespół Szkół nr 3 w Kutnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie, Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie.

Gratulujemy wszystkim finalistom i laureatom.

Wojewódzką galę podsumowującą XVI edycję Przeglądu prowadzili: Daria Ptasińska i Michał Świąderski, uczniowie klasy IV TC.

Muzyką uświetnił uroczystość Krzysztof Lipiec, uczeń klasy IV TA, który wykonał na akordeonie utwór Domenico Scarlattiego „Sonata d-moll”.

W programie artystycznym udział wzięli uczniowie: Albert Cała – klasa IV TC, Julita Brzezińska – klasa I TB, Krzysztof Lipiec – kl. IV TA,  Mateusz Maciaszek – klasa IV TC, Adam Sabela – klasa II TE, Krzysztof Smagała – klasa II TE, Daniel Stańczyk – klasa IV TC, Wiktor Stańczak – klasa IV TC, Andrzej Suski – klasa II TE. Prezentację multimedialną do programu artystycznego przygotowali Bartosz Braszak i Kamil Bakuła – uczniowie klasy II TE.

Prezentację multimedialną na galę finałową pod kierunkiem Doroty Białkowskiej i Jadwigi Jeziernej przygotowali Kamil Goleń, Daniel Sypniewski i Adrian Pędziwiatr, uczniowie klasy IV TD. Obsługę fotograficzną zapewnili: Paulina Durys – kl. IV TD, Paweł Krawczyk, Michał Madziała – II TE oraz Krzysztof Sobczak – III ZA.

Biuletyn pokonkursowy, w którym znalazły się nagrodzone i wyróżnione prace uczestników Przeglądu, opracowany został przez Jadwigę Jezierną, Dorotę Białkowską i Monikę Jaskułę. Okładkę zaprojektował Damian Sypniewski – uczeń klasy IV TD.

Poczęstunek przygotowywały uczennice klasy IV TD – Paulina Durys, Agnieszka Kamecka, Sylwia Krysiak, Monika Kunc i Aneta Plucińska oraz I TD – Edyta Pawlak i Patrycja Puchała. Przy obsłudze projektu pracowali również uczniowie klasy III TE.

Nad całością przygotowań XVI Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych czuwali nauczyciele: Dorota Białkowska, Jadwiga Jezierna, Agnieszka Kłosińska i Monika Stępniak-Jankowska pod czujnym okiem Pani Wicedyrektor Doroty Serwik-Porowskiej.

Nagrody w Konkursie ufundowali: Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Muzeum Miasta Łodzi i Wydawnictwo JK. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród. Równie serdecznie dziękujemy Firmie Dalkia Łódź S.A. i Firmie Caso Plus za wsparcie finansowe i rzeczowe organizacji Przeglądu.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Muzeum Miasta Łodzi za możliwość przeprowadzenia gali podsumowującej XVI edycję Przeglądu we wnętrzach Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich.

Dziękujemy członkom Komisji Konkursowej, którzy poświęcili swój cenny czas na profesjonalną ocenę prac zgłoszonych do konkursów: fotograficznego, literackiego i plastycznego. Dziękujemy Dorocie Ceran, Monice Czubaczyńskiej- Szram, Małgorzacie Gajak-Toczek, Piotrowi Karczewskiemu, Jolancie Mastalerz, Katarzynie Paliwodzie, Agacie Szymczak, Tomaszowi Cieślakowi i Piotrowi Mastalerzowi.

Dziękujemy Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego za sfinansowanie i wydanie biuletynu pokonkursowego.

Dziękujemy także wszystkim osobom, które pomogły w organizacji Przeglądu, a są to: Dorota Serwik-Porowska – ZSP nr 9 w Łodzi, Agata Szymczak – Muzeum Miasta Łodzi, Dorota Ceran – ŁCDNiKP, Anna Iwicka-Okońska – WODN w Łodzi.

Dziękujemy nauczycielom-opiekunom za trud włożony w przygotowanie młodzieży do konkursów.

Organizatorzy

 Stronę redaguje nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna