Organizator Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Politechnicznych (do 31.08.2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9) w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Sztab organizacyjny XXVI edycji

Koordynator
Monika Stępniak-Jankowska –  m.stepniak@zsp9.pl
Dorota Białkowska
Jadwiga Jezierna

Adres

Zespół Szkół Politechnicznych
93-590 Łódź
Al. Politechniki 38
Tel. 42 684-39-75