Organizator Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Politechnicznych (do 31.08.2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9) w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Sztab organizacyjny XXV edycji

Koordynator
Monika Stępniak-Jankowska –  m.stepniak@zsp9.pl

Jadwiga Jezierna
Agnieszka Kłosińska
Klaudia Walczak

Adres

Zespół Szkół Politechnicznych
93-590 Łódź
Al. Politechniki 38
Tel./Fax: 42 684-39-75

Stronę Przeglądu Twórczości redaguje nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna  – j.jezierna@zsp9.pl