plakatXV Przegląd Twórczości
Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych 2010/2011 

Patronat
Prezydent Miasta Łodzi – Pani Hanna Zdanowska
Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Witold Stępień

Łódzki Kurator Oświaty – Pan Jan Kamiński
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Patronat medialny
„Przegląd Edukacyjny” i „W Centrum”

Gość honorowy
Pan Piotr Pustelnik

Organizatorzy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi,
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

13 kwietnia w Muzeum Miasta Łodzi odbył się finał projektu ,na który przybyli: Pan Piotr Pustelnik – nasz gość honorowy, Pan Ryszard Czubaczyński -Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi, Pan Tadeusz Pawłowski – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Pan Jarosław Owsiański – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi, Pani Grażyna Adamiec – Wiceprzewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pani Longina Tadej – Wiceprzewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, przedstawiciele współorganizatora Przeglądu z Panią Elżbietą Gonciarz – wicedyrektorem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na czele, Pan Dariusz Zawisza – Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich firmy DALKIA Łódź S.A., przedstawiciele jurorów: Pani Dorota Ceran, Pani Monika Czubaczyńska-Szram, Pani Małgorzata Gajak-Toczek i Pani Agata Szymczak, dyrektorzy szkół biorących udział w Przeglądzie oraz uczestnicy konkursów wraz ze swoimi opiekunami.

Z okazji podsumowania projektu otrzymaliśmy list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Łodzi – Pani Hanny Zdanowskiej.

W zmaganiach konkursowych XV Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych w trzech kategoriach: fotograficznej, literackiej i plastycznej wzięło udział 114 uczniów z 21 szkół z terenu województwa łódzkiego.

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii: twórczość fotograficzna podjęło jury w składzie: Monika Czubaczyńska-Szram, artysta plastyk, specjalista aranżacji wnętrz, Krzysztof Kurowski, reprezentujący Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Michał Mikuła ze Studia Fotografii Reklamowej 3F w Łodzi.

Spośród 68 fotografii zgłoszonych do konkursu przez 55 uczniów jury nagrodziło trzy prace i przyznało trzy wyróżnienia. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce

I miejsce – Grzegorz SieragaGrzegorz Sieraga
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi
za fotografię „Po raz pierwszy od 40 lat w Pabianicach”

II miejsce

II miejsce – Przemysław Zimny Przemysław Zimny
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
za fotografię „Opuszczona kamienica”

III miejsce

III miejsce – Aleksandra CzajkaAleksandra Czajka
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi
za fotografię „Serce”

Wyróżnienia

Wyróżnienie - Patryk ChabowskiPatryk Chabowski
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
za fotografię „Dworek w Bedoniu”

Wyróżnienie Paulina DurysPaulina Durys
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
za fotografię „Prawdziwe dzieciństwo”

Wyróżnienie - Tomasz SobczykTomasz Sobczak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi
za fotografię „40 lat wstecz”

W kategorii fotograficznej Organizatorzy przyznali dodatkowo dwa wyróżnienia za  wrażliwość, kreatywne postrzeganie rzeczywistości i ciekawą interpretację tematu konkursu. Niezależne wyróżnienia organizatora otrzymali:

Wyróżnienie Organizatora - Damian KonopkaDamian Konopka
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi
za fotografię „Chata”

Wyróżnienie Organizatora - Ewelina Tamoń
Ewelina Tamoń
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi
za fotografię „Pompa na Księżym Młynie”

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii: twórczość literacka podjęło jury w składzie: Dorota Ceran z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Małgorzata Gajak-Toczek z Uniwersytetu Łódzkiego, Agata Szymczak z Muzeum Miasta Łodzi.

Spośród 33 prac zgłoszonych do konkursu literackiego przez 25 uczniów jury nagrodziło trzy prace w dziedzinie poezji oraz trzy prace w dziedzinie prozy. Przyznało także jedno wyróżnienie w dziedzinie prozy.

W kategorii: twórczość literacka w dziedzinie poezji nagrody otrzymali:
I miejsce – Daria Wroniecka, Zespół Szkół nr 3 w Kutnie – za wiersz „Mówią”
II miejsce – Piotr Stencel, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi – za wiersz „Na komórkę”
III miejsce – Agnieszka Zakrzewska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w za wiersz zatytułowany „Pierwszy raz”

W dziedzinie prozy nagrody otrzymali:
I miejsce – Paulina Durys, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi – za opowiadanie „Kropla życia”
II miejsce – Michał Graczyk, Zespół Szkół nr 3 w Kutnie – za opowiadanie „Guzik”
III miejsce – Ewa Jarzyna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi za opowiadanie „Róża w bryle lodu”
Wyróżnienie otrzymała:
Paula Gajda z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi – za opowiadanie „Trzy strony oblicza”

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii: twórczość plastyczna podjęło jury w składzie: Piotr Karczewski, artysta plastyk z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Jolanta Mastalerz, artysta plastyk z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi i Piotr Mastalerz, artysta plastyk z Instytutu Wzornictwa Politechniki Łódzkiej.

Spośród 42 prac zgłoszonych do konkursu przez 34 uczniów jury wybrało 6 prac przyznając następujące miejsca:
I miejsce

I miejsce - Milena ŻyłkaMilena Żyłka
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi
za pracę „Powrót”

II miejsce

II miejsce – Mateusz Dziworski Mateusz Dziworski
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi
za pracę „Krzesła”

III miejsce

III miejsce – Kesja Koszewska Kesja Koszewska
Zespół Szkół nr 3 w Kutnie,
za pracę „Sam ze sobą”

Wyróżnienia otrzymali:

Wyróżnienie - Monika BaranowskaMonika Baranowska
Zespół Szkół nr 3 w Kutnie
za pracę „Martwa natura”

Wyróznienie - Joanna Janowska Joanna Janowska
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi
za pracę „Kwitnienie”

Wyróżnienie - Mateusz Walak Mateusz Walak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi
za pracę „Świadectwo historii”

Wojewódzką galę podsumowującą jubileuszową edycję Przeglądu prowadzili: Łukasz Madaj i Paweł Stępnik, uczniowie klasy IV TB.

Muzyką uświetnił uroczystość Krzysztof Lipiec, uczeń klasy III TA, który wykonał utwory na akardeon: Richard Galliano – „A French Tough” oraz Frank Angelis „Valse du Clown”.

Program artystyczny przygotowała mgr Agata Kubiak. Wzięli w niej udział uczniowie: Maciej Andrzejczyk– klasa IV TC, Michał Granatowski – klasa IV TC, Roksana Jagiełło – klasa II TD, Dawid Kacprzyk – klasa IV TC, Klaudia Okupska – klasa II TD, Konrad Olbiński – klasa IV TC, Piotr Wituła – klasa IV TC .

Prezentację multimedialną przygotowali członkowie Klubu Dziennikarskiego FORMAT: pod kierunkiem mgr Jadwigi Jeziernej i mgr Doroty Białkowskiej: Kamil Goleń, Daniel Sypniewski i Adrian Pędziwiatr. Zdjęcia wykonywała reporterka FORMATU – Paulina Durys.

Biuletyn z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami, wydany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, opracowała mgr Jadwiga Jezierna. Okładkę zaprojektował uczeń Damian Sypniewski.

Poczęstunek przygotowywały uczennice z klasy III TD: Paulina Durys, Agnieszka Kamecka, Sylwia Krysiak, Monika Kunc i Aneta Plucińska. Przy obsłudze projektu pracowali również uczniowie klasy II TE i IIIT D.

Nad całością przygotowań XV Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych czuwali nauczyciele: Dorota Białkowska, Jadwiga Jezierna, Agnieszka Kłosińska i Agata Kubiak pod czujnym okiem Pani Wicedyrektor Doroty Serwik-Porowskiej.

Sztab organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
serdecznie dziękuje instytucjom i firmom,
które poprzez wsparcie finansowe i rzeczowe
umożliwiły organizację wojewódzkiego finału
XV Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych:
Firmie Dalkia Łódź S. A.
Łódzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole
Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Muzeum Miasta Łodzi
Firmie Caso Plus
Firmie Nibco

Wydawnictwu JK

 Stronę redaguje nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna