KONKURS WOJEWÓDZKI

Organizatorzy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Patronat

Wojewoda Łódzki  Jolanta Chełmińska
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska
Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Patronat medialny

„Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji”
„Przegląd Edukacyjny”

 Gość honorowy

Bogusław Ryczko

Gala podsumowująca tegoroczną edycję Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych odbyła się 27 lutego 2014 roku w Muzeum Miasta Łodzi.

W ramach tegorocznej edycji odbyły się trzy konkursy: fotograficzny, literacki i plastyczny. W finałowych zmaganiach konkursowych wzięło udział 145 uczniów z 30 szkół. Komisje konkursowe poddały ocenie 63 prace fotograficzne, 39 prac literackich i 69 prac plastycznych. W projekt zaangażowanych było 53 nauczycieli – opiekunów młodzieży.

Finalistami XVIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkól Zawodowych zostali uczniowie szkół: Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Łodzi, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku, Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach, Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie, Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim i Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Wyniki zmagań konkursowych XVIII Przeglądu

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii twórczość fotograficzna podjęło Jury w składzie:

MONIKA CZUBACZYŃSKA – artysta plastyk
MICHAŁ MIKUŁA – Studio Fotografii Reklamowej „3F”
KATARZYNA PALIWODA – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:

I miejsce

DARIA SZKUDLAREK za fotografię „Barwy szczęścia”
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
opiekun: Monika Pawłowska-Wielebska

II miejsce

IZABELA BARŁOGA za fotografię „Bo pasja jest najważniejsza”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
opiekun: Małgorzata Cieplucha

III miejsce

EWA KURZYDLAK za fotografię „Miłość daje radość”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim
opiekun: Anita Bułacińska

Wyróżnienia

MARCIN CHUDEK za fotografię „Radość dziecka”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi
opiekun: Krystyna Kuśmirek

DAWID GABARKIEWICZ za fotografię „Szczęśliwa! A jakże!”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu
opiekun: Grzegorz Słoma

DAMIAN SOSENKIEWICZ za fotografię „Banan”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi
opiekun: Krystyna Kuśmirek

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii twórczość literacka podjęło Jury w składzie:

DOROTA CERAN – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
TOMASZ CIEŚLAK – Uniwersytet Łódzki
MAŁGORZATA GAJAK-TOCZEK – Uniwersytet Łódzki
ANNA IWICKA-OKOŃSKA – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Komisja Konkursowa przyznała niezależne nagrody za twórczość poetycką i prozatorską.

Za poezję nagrodzeni zostali:

I miejsce

IZABELA STEFAŃSKA za wiersz „7:12”
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
opiekun: Monika Markowska

II miejsce

KRZYSZTOF PIETRZAK za wiersz „Zapomniana”
Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie
opiekun: Beata Sobczak-Gieraga

III miejsce

DANIEL BORKOWSKI za wiersz „W horyzoncie rumieńców”
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
opiekun: Monika Markowska

Wyróżnienia

KAROL PRZECHODZEŃ za wiersze „Ciemność” i „Zwierzę”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
opiekun: Małgorzata Ananicz-Skonieczna

KINGA SOBCZAK za wiersze „Pokawałkowane” i „Szuru”
Zespół Szkół nr 3 w Kutnie
opiekun: Dorota Chojnacka

Za prozę nagrodzeni zostali:

I miejsce

ANNA SOBCZAK za utwór „Biuro ludzi zaginionych”
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
opiekun: Ewa Napiórkowska

II miejsce

PRZEMYSŁAW REMBOWSKI za utwór „Płótno”
Zespół Szkół nr 3 w Kutnie
opiekun: Dorota Chojnacka

III miejsce

AGATA GRABARCZYK za utwór „Serce Orfeusza”
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
opiekun: Jolanta Adamczewska

Wyróżnienie:

MARCIN BADOWSKI za utwór „Ognistooki”
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
opiekun: Monika Pawłowska-Wielebska

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii twórczość plastyczna podjęło Jury w składzie:

PIOTR KARCZEWSKI – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
JOLANTA MASTALERZ – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi
AGATA SZYMCZAK – Muzeum Miasta Łodzi

Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:

I miejsce

AGNIESZKA ZASADA za prace „Eksplozja zapachu” i „Modlitwa”
Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
opiekun: Danuta Nowacka

II miejsce

MARCIN WLAZŁOWICZ za pracę „Apatia”
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
opiekun: Monika Pawłowska-Wielebska

III miejsce

EWA GÓRNIAK za pracę bez tytułu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi
opiekun: Ryszarda Malarska
Wyróżnienia:

ANGELIKA PĘDZIWIATR za pracę „Hiszpańska sjesta”
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
opiekun: Beata Rzekiecka-Seweryn

DAWID STĘPNIAK za pracę „Polskie morze”
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
opiekun: Danuta Nowacka

MICHAŁ WALCZAK za rzeźbę „Niewiedza”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi
opiekun: Anna Czarnecka

Przyznane zostały także wyróżnienia Muzeum Miasta Łodzi.

KESJA KOSZEWSKA za pracę „Grawitacja”
Zespół Szkół nr 3 w Kutnie
opiekun: Anna Dębska

ROKSANA NIKODEMSKA za pracę „Niemożliwe”
Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim
opiekunowie: Grażyna Gielec i Agnieszka Wolińska-Matczak

KAROLINA ZEGAN za pracę „Zakazany owoc”
Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi
opiekun: Anna Rossi


 Gratulujemy wszystkim finalistom i laureatom.

Organizacją tegorocznej edycji Przeglądu zajmowały się nauczycielki naszej szkoły: Monika Stępniak-Jankowska, Agnieszka Kłosińska i Dorota Białkowska. Realizację projektu wspierały: dyrektor Henryka Michalska, wicedyrektor Dorota Serwik-Porowska i nauczyciel-bibliotekarz Jadwiga Jezierna.

Wojewódzką galę podsumowującą XVIII edycję Przeglądu prowadzili: Krzysztof Smagała i Andrzej Suski – uczniowie klasy IV TE. Muzyką uświetnił uroczystość Michał Jasnos, uczeń klasy III TB, który wykonał na fortepianie utwór Fryderyka Chopina „Walc h-moll” op. 69 nr 2.

Podsumowaniu Przeglądu towarzyszyła wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach. W formie pokazu multimedialnego prezentowane były również fotografie finalistów konkursu fotograficznego.Prezentację multimedialną na galę finałową przygotowali Patryk Kostrzewski i Karol Żurawski, uczniowie klasy III TC, pod kierunkiem Moniki Stępniak-Jankowskiej. Obsługą prezentacji multimedialnej zajmowali się Kamil Bakuła i Bartosz Braszak – uczniowie klasy IV TE.

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi przygotowała program artystyczny pod kierunkiem dr Małgorzaty Gajak-Toczek. Scenariusz spektaklu napisała dr Małgorzata Gajak-Toczek, bazując na utworach literackich tegorocznych laureatów Przeglądu. W przygotowaniu spektaklu uczestniczyły członkinie Koła Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Łódzkiego, kierowanego przez dr Małgorzatę Gajak-Toczek: Sylwia Bartoszewicz, Klaudia Adamczewska i Paulina Szafrańska. W spektaklu udział wzięli uczniowie klasy IV TB: Julita Brzezińska, Michał Jasnos, Dominik Lange, Łukasz Majchrowski, Patryk Wrzesiński, Jędrzej Wujcik, i Igor Zborowski.

Obsługę fotograficzną zapewnili Kamil Kroll – uczeń klasy II TD oraz Marek Budzyński – uczeń klasy III TC.

Przy obsłudze projektu pracowali również uczniowe: klasy IV TE – Konrad Bajkowski, Adrian Jakubowski, Grzegorz Kowalczyk, Paweł Krawczyk, Damian Matławski, Dawid Nowaczyk, Maciej Piaskowski, Mateusz Skorupski, Damian Smug i Adrian Zjawiński; klasy III TD – Michał Biadoń i Patrycja Puchała; klasy II TD – Piotr Gajda, Paweł Kacprzak, Seweryn Lewandowski, Maciej Nabiałczyk, Adam Pastusiak, Paweł Pawlak, Przemysław Sochacki i Krzysztof Wójt oraz klasy II TC – Aleksandra Mordzak.

Sztab organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi serdecznie dziękuje:
nauczycielom-opiekunom
za trud włożony w przygotowanie młodzieży do konkursów;
instytucjom i firmom, które poprzez wsparcie finansowe i rzeczowe umożliwiły organizację wojewódzkiego finału XVIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych: Łódzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole, Muzeum Miasta Łodzi, Firmie Dalkia Łódź S.A., Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wydawnictwu JK;
członkom Komisji Konkursowej, którzy poświęcili swój cenny czas na profesjonalną ocenę prac zgłoszonych do konkursów: fotograficznego, literackiego i plastycznego;
Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego za sfinansowanie i wydanie biuletynu pokonkursowego.

Serdecznie dziękujemy  nauczycielom i młodzieży za włączenie się do grona społeczności, dla której twórcze odkrywanie prawd i wyrażanie pokładów emocji za pomocą artystycznej ekspresji jest równie istotne, jak edukacja zawodowa.

Wszystkich nauczycieli i uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Przeglądu Twórczości.

Organizatorzy

Kontakt
mail: przeglad@zsp9.pl

       
       
       
       

zdjęcia Kamil Kroll

 Stronę redaguje nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna