III Szkolny Konkurs Literacki

Szkolny Konkurs Literacki organizowany jest przez bibliotekę szkolną, która do jego współorganizacji zaprasza co roku nauczycieli języka polskiego. W tym roku szkolnym współorganizatorami konkursu były pani Monika Stępniak-Jankowska i pani Klaudia Walczak.

Szkolny Konkurs literacki Konkurs ma już swoją trzyletnią historię. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2018/2019 i przebiegała pod hasłem „Haiku – najmniejszy wiersz świata”. Uczniowie mieli za zadanie napisać miniaturę literacką – haiku, które wywodzi się z tradycyjnego stylu poezji japońskiej. Druga edycja przebiegała pod hasłem „Moja przestrzeń, moje emocje”. Do tego konkursu uczestnicy mogli zgłaszać autorskie wiersze.

Tegoroczna edycja, odbyła się pod hasłem  „Widzę, czuję, opisuję…”. Zadaniem uczniów było  napisanie fraszki o szkole. W ten sposób organizatorzy projektu edukacyjnego postanowili  uczcić 75-lecie powstania naszej szkoły, które świętujemy w tym roku szkolnym. Inspiracją do przeprowadzenia  konkursu było odnalezienie w „Kronice szkoły” z roku szkolnego 1989/1990 fraszek o szkole, napisanych przez uczniów na potrzeby szkolnego koła gazetek „Rezonans”. Jedna z tych fraszek wykorzystana została jako motto w publikacji pokonkursowej.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 148 uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi z 14 klas: I A, I B, I E, II A, II B, II D, III A, III D, III TA, III TC, III TD, IV TC, IV TD, IV TF. Zgłosili oni do konkursu 263 fraszki.

Wyniki konkursu ogłoszone zostały na uroczystym podsumowaniu, które odbyło się 11 marca 2022. W uroczystości uczestniczyli: dyrektor Henryka Michalska, wicedyrektor Dorota Serwik-Porowska, nauczyciele i uczestnicy konkursu.

Wyniki zmagań konkursowych

I miejsce
„Szkolny sklepik”
„Omawianie Ferdydurke”
Dawid  Zargaryan, kl. IV TD

II miejsce
„O świętych w czasie pandemii”
Marek Zarychta, kl. IV TD

III miejsce
„UFO”
Łukasz Duczmański, kl. IV TF

Wyróżnienia

„Żywot ucznia”
Szymon Czyżewski, kl. I E

„Na pandemię”
Patryk Wojtas, kl. II D

„Niechęć do matematyki”
Rafał Zygmunt, kl. III D

W ramach Szkolnego Konkursu Literackiego przeprowadzone zostały lekcje dla uczniów na temat metodologii pisania współczesnych fraszek i regulaminowych założeń konkursu. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z dobrymi przykładami współczesnych fraszek, takich autorów jak np.: Jan Sztaudynger, Antoni Słonimski, Ludwik Jerzy Kern, Wiesław Brudziński, Gabriel Karski i inni. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach, żywo komentując prezentowane utwory.

ppublikacja pokonkursowaZwieńczeniem projektu było przygotowanie publikacji pokonkursowej, w której znalazły się cztery nagrodzone i trzy wyróżnione fraszki oraz dodatkowo 39 utworów wskazanych do publikacji przez członków Komisji Konkursowej. Całość zilustrowana została fotografiami wykonanymi specjalnie na potrzeby tej publikacji przez uczniów klasy IV TA – Filipa Golenia, Mateusza Kotowskiego i Huberta Piotrowskiego.


Napisanie dobrej fraszki wydaje się zadaniem łatwym i przyjemnym. Wystarczy  zastosować rymy, dodać trochę humoru lub satyry oraz podsumować całość celną puentą.  Czy jednak tak jest na pewno? Przekonali się o tym nasi uczniowie. Okazało się, że nie jest to proces ani taki łatwy ani szybki, jak większości wydawało się na początku. Niektórzy uczniowie nawet w humorystyczny sposób opisywali we fraszkach swoje  zmagania z literacką materią.

Zgodnie z hasłem konkursu Widzę, czuję, opisuję… uczniowie przedstawili we fraszkach swoje spostrzeżenia i odczucia na temat szkolnej rzeczywistości. W zgłoszonych do konkursu utworach poruszone zostały tematy związane bezpośrednio z życiem szkolnym, dotyczące: lekcji, frekwencji, kartkówek, prac domowych, sukcesów i porażek edukacyjnych oraz życia towarzyskiego. We fraszkach uwidocznione zostały emocje związane z nauką, ocenianiem, czy postrzeganiem ucznia przez nauczycieli.

Uczniowie pisali o zmęczeniu, niewyspaniu,  uciążliwościach porannego wstawania i dojazdach  do szkoły. Uczestnicy konkursu barwnie opisywali przerwy międzylekcyjne i zakupy w sklepiku szkolnym oraz automatach spożywczych. Bohaterem fraszek były dzwonek na przerwę, „labirynty” korytarzy szkolnych i  schody z panującym na ich ściskiem i pośpiechem. Uczestnicy konkursu zwracali uwagę na fakt, że szkoła jest miejscem niezwykłym ze względu na poznanych ludzi. Opisywali rodzące się przyjaźnie i głębsze uczucia oraz liczne rozterki wewnętrzne.

Wśród fraszek zgłoszonych do konkursu nie zabrakło również utworów, w których poruszany był temat nauki zdalnej i rygorów związanych  z pandemią covid-19.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym uczniom oraz serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom III Szkolnego Konkursu Literackiego.

Organizatorzy
Jadwiga Jezierna, Monika Stępniak-Jankowska,  Klaudia Walczak

Skip to content