Wskaźniki EWD obliczone
na podstawie danych egzaminacyjnych
z lat 2016-2018

Edukacyjna wartość dodana definiowana jest jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. 
Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność.

Nasza szkoła uzyskała wysokie – II miejsce w zestawieniu wyników EWD łódzkich techników. Według Instytutu Badań Edukacyjnych, podległego Ministerstwu Edukacji Narodowej, uzyskaliśmy znaczący łączny przyrost wiedzy.

Badanie EWD, czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej, opiera się na porównaniu wyników matur z wcześniejszymi rezultatami egzaminu gimnazjalnego tych samych uczniów. Takie zestawienie pozwala na obiektywną ocenę pracy szkoły. Dla techników EWD jest obliczana na podstawie porównania wyników z tego typu szkół w całej Polsce. Istotnym elementem wskaźnika jest możliwość określenia, czy szkoła odnosi sukces, wspiera, czy też nie wykorzystuje szans lub potrzebuje pomocy.

Z dumą możemy przyznać, że ZSP 9 jest szkołą sukcesu. W tym roku uzyskaliśmy wynik EWD na poziomie 9,2 punktów (dla porównania w roku ubiegłym uzyskaliśmy 8 punktów) i tym samym wśród łódzkich techników zajęliśmy II miejsce. Przyjmujemy dobrych kandydatów, a uczniowie mają przyrost wiedzy i wynik matury lepszy niż przeciętne technika w kraju.

Przedmioty humanistyczne

 

 

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

 

 

Źródło danych: ewd.edu.pl