26.05.2022Szkolna Galeria Młodych Twórców zaprasza na wystawę prac plastycznych i fotograficznych nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznej edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.
Prace laureatów nagrodzonych w kategorii literackiej opublikowane są w biuletynie pokonkursowym, który  jest integralną częścią wystawy.


Wystawa dostępna jest od 26 maja 2021 roku w bibliotece szkolnej.

W ramach Galerii Młodych Twórców zaprezentowano prace 25 uczniów z 12 szkół:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi
Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi
Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach
Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie
Zespołu Szkół Przemysłu Mody  w Łodzi
Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu

Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych organizowany jest w cyklu rocznym przez Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Organizacją XXV edycji zajmował się sztab organizacyjny w składzie: nauczyciele poloniści – Agnieszka Kłosińska, Monika Stępniak-Jankowska i Klaudia Walczak oraz Jadwiga Jezierna – nauczyciel bibliotekarz.

W XXV Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych w zmaganiach konkursowych wzięło udział 74 uczniów z 20 szkół zawodowych z naszego miasta i województwa łódzkiego. Komisje konkursowe poddały ocenie 43 prace fotograficzne, 21 prac literackich i 33 prace plastyczne. Więcej na temat projektu…