BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka dostępna jest dla Czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45-15:45 w trybie stacjonarnym.

Nauczyciel-bibliotekarz dostępny jest również dla Czytelników za pośrednictwem Librusa – panel wiadomości w godzinach otwarcia biblioteki.

Procedury korzystania z biblioteki szkolnej od 1 września 2020 roku dostępne są w dzienniku elektronicznym Librus – zakładka: Organizacja szkoły / Pliki szkoły.

Stronę prowadzi nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna