BIBLIOTEKA SZKOLNA

Prezentujemy wykazy lektur dla poszczególnych typów szkół z zaznaczeniem, które tytuły i gdzie można otrzymać w drodze bezpłatnego dostępu cyfrowego.

Przygotowane wykazy odsyłają do dwóch bibliotek cyfrowych:

Wolne lektury
Darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

Lektury.gov.pl
Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Na stronie można znaleźć podział lektur na szkołę podstawową ( klasy 1-3 ; 4-6 ; 7-8) i liceum (poziom podstawowy i poziom rozszerzony).

Wykazy lektur szkolnych

Technikum – klasy po szkole podstawowej

Wykaz obowiązujących tekstów kultury – szkoły ponadpodstawowe wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

Technikum – klasy po gimnazjum

Wykaz obowiązujących tekstów kultury – szkoły ponadgimnazjalne wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.