Pierwszego września 2021 roku minęło 75 lat od powołania do życia naszej szkoły.
Biblioteka szkolna przygotowała materiały informacyjne, przybliżające historię naszej placówki.

75-lecie ZSP
zyczenia

Nasza szkoła powołana została do życia
1 września 1946 roku i w okresie siedemdziesięciu pięciu lat istnienia dziesięć razy zmieniała swoją nazwę. W ciągu tego okresu działała w trzech różnych siedzibach.

Przez dwa pierwsze lata szkoła funkcjonowała w budynku warsztatów mechanicznych Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej przy ulicy Kopcińskiego 29 (1946/1947 – 1947/1948).

Przez kolejnych dziesięć lat w pierwszym własnym budynku przy ulicy Kilińskiego 172, zaadoptowanym na potrzeby szkoły (1948/1949 – 1949/1958).

Od roku szkolnego 1958/1959 (już 63 lata) w budynku wybudowanym na potrzeby szkoły przy Al. Politechniki 38 , dawnej ul. Skrzywana 11.

Na przestrzeni siedemdziesięciu pięciu lat placówką kierowało ośmiu dyrektorów, dzięki którym możemy cieszyć się dniem dzisiejszym szkoły.

Infoteka nr 13_historia szkoly

Historia szkoły – biuletyn informacyjny biblioteki szkolnej INFOTEKA

Biblioteka szkolna w biuletynie informacyjnym Infoteka nr 13 przedstawiła zarys historii szkoły do roku 2002. Współczesny obraz placówki nie był przedmiotem niniejszego opracowania. Do przygotowania szkicu historycznego informacje zaczerpnięte zostały głównie z kronik szkolnych.

Zapiski kronikarskie zaczęły powstawać z chwilą powołania placówki do życia. Pierwsze wpisy do kroniki zostały dokonane już w 1946 roku. Treść ich pożółkłych kartek to prawdziwa skarbnica wiedzy o historycznych korzeniach szkoły. Odnotowują sukcesy uczniów, zarówno te naukowe, jak i sportowe i artystyczne, informują o wspaniałych wycieczkach, szalonych studniówkach i ciekawych imprezach kulturalnych.

Historia szkoły – prezentacja

Biblioteka szkolna przygotowała prezentację multimedialną „Od szkoły Przemysłowo-Energetycznej do Zespołu Szkół Politechnicznych”.

grafika_75-lecie

Kalendarium wydarzeń
Od szkoły Przemysłowo-Energetycznej do Zespołu Szkół Politechnicznych

Kalendarium