POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Młodzieży Łódź, al. Wyszyńskiego 86, tel. 42-688 16 68
 • Fundacja Pomocy Rodzinie „ OPOKA” Łódź, Pl. Barlickiego 11, tel. 42-630 61 80
 • Pracownia Alternatywnego Wychowania Łódź, ul. Wólczańska 25, tel. 42 637 03 12
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  Łódź, Pl. Barlickiego 11, tel. 42 633 25 08
 • Fundacja Polska Akcja Humanitarna Łódź, ul. Piotrkowska 85, tel. 42 630 34 28

 

GDZIE ZNALEŹĆ POMOC? NARKOTYKI.

 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej Łódź, al. J. Piłsudzkiego 8, tel. 42 663 34 60, 663 34 61
 • Fundacja „ Arka”  Łódź, ul. M. Kopernika 37, tel. 42 637 55 59
 • Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży „ Prom” Łódź, ul. S. Jaracza 40, tel. 42 630 03 73
 • Ośrodek Profilaktyczno- Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży
 • Zagrożonej Narkomanią  Łódź, ul. Niciarniana 41, tel. 42 676 16 61
 • ZOZ- Poradnia Uzależnień Lekowych Łódź, ul. Pomorska 54, tel. 42 633 15 30
 • Poradnia Profilaktyczno – Społeczna „ Powrót z U” Łódź, ul. Więckowskiego 13, tel. 42 632 50 69
 • Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień  Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
 • Łódź, ul. Piotrkowska 107, tel. 06079105 Dom „ Monar” Łódź, ul. Tuszyńska 106

 

GDZIE ZNALEŹĆ POMOC? AIDS.

 • Ogólnopolski całodobowy telefon zaufania AIDS tel.22 622 50 01
 • Informacja medyczna „ ENTER” 42 94 39
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego
 • Poradnia Nabytych Zaburzeń Odporności Łódź, ul. Pogonowskiego 44, tel.42 633 60 64, 633 13 14
 • Zakład Immunologii Kliniki Akademii Medycznej Łódź, ul. Mazowiecka 11, tel. 42 678 91 96

 

POŻARY, WYPADKI, ZDARZENIA tel. 112