Szkoła nasza posiada wiele specjalistycznych nowocześnie wyposażonych pracowni. W pracowniach tych uczeń ma możliwość dogłębnego zapoznania się z określonymi zagadnieniami, a nawet może je praktycznie zrealizować.

[envira-gallery slug=”7717″]
[envira-gallery id=”7671″]