Projekt „Bliżej rynku pracy”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Budżet projektu: 1 969 340,98 PLN
Dofinansowanie z EFS: 1 673 939,83 PLN


Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum, kierunku elektronik, elektryk, mechatronik, automatyk i energetyk z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi poprzez organizację szkoleń z nowoczesnej elektroniki, zapewnienie staży zawodowych, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz przeszkolenie 7 nauczycieli.

W ramach projektu przewiduje się:

 • Przeprowadzenie szkoleń z zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów
  elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni
  kosmicznej (IPC),
 • Przeprowadzenie szkoleń z pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w
  praktyce, w tym również zastosowanie SPACE
 • Przeprowadzenie szkoleń z elektryczność statyczna ,a urządzenia elektroniczne
 • Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu,
 • Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja 2020/2021

Uczeń:

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Bliżej rynku pracy” na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Dokumenty rekrutacyjne

Harmonogram staży w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Staż zawodowy Wielkość grupy Adres realizacji stażu
1 28.06.2021- 22.07.2021 r. 6 osób Printor Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 59a

91-222 Łódź

2 06.07.2021- 30.07.2021 r. 5 osób MPK- Łódź Spółka z o.o.

ul. Tramwajowa 6

90-132 Łódź

3 06.07.2021- 30.07.2021 r. 1 osoba Funware Chip Tuning Łódź

Wardzyn Stary 30, 95-006 Brójce

4 06.07.2021- 30.07.2021 r. 2 osoba F.U.H. Wieczorek

Ks. Ignacego Skorupki 17/19, 90-532 Łódź

5 06.07.2021- 30.07.2021 r. 17 osób Isa-Serwis Mariusz Łodkowski

ul. Ogniskowa 14, 93-329 Łódź

Lp. Staż zawodowy Wielkość grupy Adres realizacji stażu
1 09.08.2021- 02.09.2021 r. 6 osób Printor Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 59a

91-222 Łódź

2 02.08.2021- 26.08.2021 r. 4 osób MPK- Łódź Spółka z o.o.

ul. Tramwajowa 6

90-132 Łódź

3 02.08.2021- 31.08.2021 r. 2 osoby ELEKTROPAR Rafał Klimek
Obornicka
 7/6,

91-039 Łódź

4 02.08.2021- 27.08.2021 r. 1 osoba

Lnet. Sp. z o.o. Juliusza Jurczyńskiego 34,

92-306 Łódź

5 02.08.2021- 26.08.2021 r. 3 osoby Isa-Serwis Mariusz Łodkowski

ul. Ogniskowa 14, 93-329 Łódź

6 02.08.2021- 31.08.2021 r. 2 osoby LINKAP Przemysław Staroń

Stanisława Wigury 21,

90-319 Łódź

7 02.08.2021- 19.08.2021 r. oraz 30.08.2021-03.09.2021 r. 1 osoba MPK- Łódź Spółka z o.o.

ul. Tramwajowa 6

90-132 Łódź

Regulamin staży na rok 2020/2021

 

Harmonogram organizacji zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Szkolenia dla uczniów

Lp. Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej Wielkość grupy
1 12.10.2020-17.10.2020 10 osób
2 27-28.10.2020-online i 19,28.01 i 6.16.02.2021 10 osób
3 29-30.10.2020-on-line i 21,30.01 i 9,18.02.2021 10 osób
4 2-3.11.2020-on-line i 20,29.01 i 8,12.02.2021 10 osób
5 4-5.11.2020-on-line i 18,27.01 i 5,15.02.2021 10 osób
Lp. Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE Wielkość grupy
1 17.11.2020-on-line i 07.12.2020 10/10 osób
2 20.11.2020-on-line i 09.12.2020 10/10 osób
3 18.11.2020- on-line i 08.12.2020 10/9 osób
4 19.11.2020-on-line i 10.12.2020 10/10 osób
5 16.11.2020-on-line i 04.01.2021 10/11 osób
Lp. Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne Wielkość grupy
1 01.10.2020 10 osób
2 09.11.2020 on-line 10 osób
3 10.11.2020 on-line 10 osób
4 12.11.2020 on-line 10 osób
5 13.11.2020 on-line 10 osób

Zajęcia odbywać się będą w wyżej zaplanowanych terminach w tygodniu zajęcia będą prowadzone w godzinach 13:00-20:00 a w  soboty od godziny 8:00 do 15:00

 

Rozkład przerw (poniedziałek-piątek)

– przerwa obiadowa w godzinach 1345 do 1415,

– przerwa w godzinach 1630 do 1645,

– druga przerwa w godzinach 1815 do 1830

Rozkład przerw (sobota):

– pierwsza przerwa w godzinach 930 do 945,

– przerwa obiadowa w godzinach 1115 do 1145,

– druga przerwa w godzinach 1315 do 1330

Szkolenia dla nauczycieli

 

Lp. Nazwa szkolenia Termin Wielkość grupy
1 Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej 13-14.05.2020-on-line i 14-17.09.2020 7
2 Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE 11.05.2020-on-line i 18.09.2020 7
3 Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne 12.05.2020-on-line 7
4 Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy 28.09-02.10.2020 r. 7
5 Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany 01-05.03.2021 7

 

Zajęcia odbywać się będą w wyżej zaplanowanych terminach w tygodniu zajęcia będą prowadzone w godzinach 13:00-20:00

Rozkład przerw (poniedziałek-piątek)

– przerwa obiadowa w godzinach 1345 do 1415,

– przerwa w godzinach 1630 do 1645,

– druga przerwa w godzinach 1815 do 1830

Szkolenia dla nauczycieli

 

Lp. Nazwa szkolenia Termin Wielkość grupy
1 Szkolenie z obsługi zakupionego sprzętu 03-04.03.2020 7

Zajęcia odbywać się będą od godziny 13:00 do godziny 18:15.

Rozkład przerw:

– przerwa w godzinach 1530-1545


Rekrutacja 2019/2020

Uczeń:

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Bliżej rynku pracy” na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie i zgody uczestnika projektu

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Nauczyciel

Regulamin rekrutacji dla nauczycieli w ramach projektu „Bliżej rynku pracy” znajduje się pod podanym linkiem: REGULAMIN

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów: 

Zał. 1- Formularz zgłoszeniowy 

Zał. 3- Deklaracja uczestnictwa

Zał. 4- Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał. 5- Oświadczenie równość

Zał. 6- Oświadczenie o pref. formie wsparcia

Rekrutacja w terminie: 03.02.2020 do 07.02.2020 r.


Harmonogram organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej Wielkość grupy
1 18.11.2019÷23.11.2019 10 osób
2 02.12.2019÷07.12.2019 10 osób
3 02.03.2020÷07.03.2020 10 osób
4 18.05.2020÷23.05.2020 10 osób
5 15.06.2020÷20.06.2020 10 osób

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-20:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do 15:00

Lp. Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE Wielkość grupy
1 17.02.2020÷18.02.2020 10 osób
2 19.02.2020÷20.02.2020 10 osób
3 21.02.2020÷22.02.2020 10 osób
4 24.02.2020÷25.02.2020 10 osób
5 26.02.2020÷27.02.2020 10 osób

Zajęcia odbywać się będą w wyżej zaplanowanych terminach w tygodniu zajęcia będą prowadzone w godzinach 13:00-20:00 a w  soboty od godziny 8:00 do 15:00

Lp. Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne Wielkość grupy
1 27.01.2020 10 osób
2 28.01.2020 10 osób
3 29.01.2020 10 osób
4 30.01.2020 10 osób
5 31.01.2020 10 osób

Zajęcia odbywać się będą w wyżej zaplanowanych terminach w tygodniu w godzinach 13:00-20:00

Rozkład przerw (poniedziałek-piątek)

– przerwa obiadowa w godzinach 1345 do 1415,

– przerwa w godzinach 1630 do 1645,

– druga przerwa w godzinach 1815 do 1830

Rozkład przerw (sobota):

– pierwsza przerwa w godzinach 930 do 945,

– przerwa obiadowa w godzinach 1115 do 1145,

– druga przerwa w godzinach 1315 do 1330

Dla Uczniów

Informacja o stażu oraz regulamin stażu w ramach projektu „Bliżej rynku pracy” na rok szkolny 2019/2020 znajdują się pod podanymi linkami: INFORMACJA, REGULAMIN. 

Poniżej komplet dokumentów stażowych:

Harmonogram staży

Lp. Staż zawodowy Wielkość grupy Adres realizacji stażu
1 29.06.2020- 23.07.2020 r. 8 osób Printor Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 59a

91-222 Łódź

2 29.06.2020- 23.07.2020 r. 6 osób Emerson Automation Solutions

ASCO Numatics Sp. z o.o.

93-331 Łódź

ul. Kurczaki 132

3 01.07.2020- 27.07.2020 r. 3 osoby Autoryzowane Centrum Serwisowe RAGZRAGZ Poland Sp. z o.o. Sp. komandytowa

al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź,

4 01.07.2020- 27.07.2020 r. 5 osób MPK- Łódź Spółka z o.o.

ul. Tramwajowa 6

90-132 Łódź

5 06.07.2020- 30.07.2020 r. 3 osoby TPnets.com Sp. z o.o.

ul. Targowa 35, 90-043 Łódź

6 06.07.2020- 30.07.2020 r. 1 osoba Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź

Staże w miesiącu sierpniu:

1 10.08.2020- 03.09.2020 r. 7 osób Printor Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 59a

91-222 Łódź

2 03.08.2020- 27.08.2020 r. 6 osób Emerson Automation Solutions

ASCO Numatics Sp. z o.o.

93-331 Łódź

ul. Kurczaki 132

3 03.08.2020- 27.08.2020 r.. 3 osoby Autoryzowane Centrum Serwisowe RAGZRAGZ Poland Sp. z o.o. Sp. komandytowa

al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź,

4 03.08.2020- 27.08.2020 r. 5 osób MPK- Łódź Spółka z o.o.

ul. Tramwajowa 6

90-132 Łódź

5 03.08.2020- 27.08.2020 r. 2 osoby TPnets.com Sp. z o.o.

ul. Targowa 35, 90-043 Łódź