ELEKTRYK – Ulotka do pobrania

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9  –  (3 lata nauki)

E L E K T R Y K

 

 

Współpraca:

Veolia Energia Łódź

 

 

Cele kierunkowe zawodu:

1)   wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych
na podstawie dokumentacji technicznej;

2)   montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych
na podstawie dokumentacji technicznej;

3)   wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

 

Kwalifikacje

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy elektrotechniki

Instalacje elektryczne

Maszyny elektryczne

Urządzenia elektryczne

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pomiary elektryczne

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Montaż i obsługa maszyn elektrycznych

Montaż i obsługa urządzeń elektrycznych