Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 – (3 lata nauki)
MECHATRONIK

Klasa objęta patronatem firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Celem kształcenia w zawodzie mechatronik jest:

  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych

Mechatronik montuje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne, montuje elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne w urządzeniach i systemach mechatronicznych, konserwuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne, zajmuje się eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym sprzętu AGD.

Mechatronicy znajdują zatrudnienie w firmach produkujących urządzenia mechatroniczne, np. firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego oraz w firmach, które korzystają z urządzeń mechatronicznych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia i uzyskania dyplomu technika mechatronika.

Kształcenie zawodowe odbywa się w oparciu o program modułowy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł zawodowy: technik mechatronik.