Lp.
Typ szkoły
Symbol oddziału
Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania / profil/ zawód
Języki obce
Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
1.
Technikum nr 9
I TA
(klasa pod patronatem P&G Gillette)
angielski
niemiecki
język polski
język obcy
matematyka
fizyka
I TB
(klasa pod patronatem firm Dalkia, PGE Dystrybucja
i Engorem)
angielski
francuski
język polski
język obcy
matematyka
fizyka
I TC
(klasa pod patronatem firmy BSH)
angielski
niemiecki
język polski
język obcy
matematyka
fizyka
I TD
angielski
niemiecki
język polski
język obcy
matematyka
fizyka
I TE
angielski
niemiecki
język polski
język obcy
matematyka
fizyka
2.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9
I ZA
angielski
język polski
język obcy
matematyka
fizyka