Wszelkie informacje znajdują się pod adresem:

https://lodz.e-omikron.pl/