Film reklamowy Zespołu Szkół Politechnicznych realizowany w ramach wymiany Polsko – Niemieckiej w dniach 22.09.2019 – 27.09.2019.