W dniu 23 stycznia 2015 roku pani dyrektor Henryka Michalska dokonała uroczystego otwarcia ciepłowniczej stacji dydaktycznej, zbudowanej na potrzeby naszej szkoły. Pomysłodawcą i opiekunem stacji jest nauczyciel Ryszard Mirys. Prace przy jej budowie rozpoczęły się w październiku 2013 roku. W pracach czynny udział brali uczniowie klasy III TB (październik 2013 – styczeń 2015) oraz klasy II TB (listopad 2014 – styczeń 2015).

W uroczystości udział wzięli: dyrektor szkoły Henryka Michalska, wicedyrektor szkoły Dorota Serwik-Porowska, kierownik szkolenia praktycznego Paweł Dominikowski, uczniowie, kształcący się w zawodzie technik energetyk oraz wychowawcy klas – Joanna Karolak, Anna Szewczyk i Witold Jaroszewski.

Stacja dydaktyczna na bazie kompaktowego węzła ciepłowniczego, zasilana odrębnym kotłem grzewczym, pozwoli efektywniej realizować podstawę programową dla Technika Energetyka. Umożliwia ona przeprowadzanie szeregu ćwiczeń związanych z przepływem i regulacją obiegów wody grzewczej w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz pozwala na praktyczne zapoznawanie się uczniów z budową i działaniem węzła cieplnego. W perspektywie planowana jest rozbudowa stacji o stanowiska do szeregu ćwiczeń z pomiarów cieplnych.

Stacja mogła powstać dzięki przychylności i wsparciu Dyrekcji ZSP nr 9 oraz darom finansowym i rzeczowym (węzeł kompaktowy, urządzenia do rozbudowy stacji), pochodzącym od firmy patronackiej Veolia (dawniej Dalkia Łódź S.A.).