Projekt Innowacyjni na rynku pracy”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe  
Okres realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019
Budżet projektu: 1 631 004,29 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 467 903,86 PLN 


Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum, kierunku elektronik, elektryk i mechatronik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi poprzez organizację szkoleń z nowoczesnej elektroniki (IPC), zapewnienie staży zawodowych, organizację warsztatów
z doradcą zawodowym i psychologiem, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.                                                                                                                                    

W ramach projektu przewiduje się:

  • Przeprowadzenie szkoleń z naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE i elementami języka angielskiego technicznego (IPC)
  • Warsztaty z doradcą edukacyjno-zawodowym z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości oraz spotkania z psychologiem
  • Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu

Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.         

 


Staż wakacyjny 2019

 

 

Rok szkolny 2018-2019 – II rok realizacji projektu


 

Harmonogramy i terminy


Najbliższe szkolenia zawodowe:

 

Lp.   Naprawa pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE + elementami języka angielskiego technicznego – Moduł I/II   Wielkość grupy  
1   01.10.2018÷06.10.2018   9 osób  
2   08.10.2018÷13.10.2018*   10 osób  
3   07.01.2019- 12.01.2019**   10 osób  
4   04.02.2019-09.02.2019   11 osób  
5   04.03.2019-09.03.2019   10 osób  

 

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-20:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do 15:00

*W dniu 12.10.2018 zajęcia odbywać się będą w godzinach 8:00 do 15:00

**W dniu 9.02.2018 i 10.02.2018 zajęcia odbywać się będą w godzinach 8:00 do 15:00

Rozkład przerw (poniedziałek-piątek)

– przerwa obiadowa w godzinach 1430 do 1500,

– przerwa w godzinach 1630 do 1645,

– druga przerwa w godzinach 1815 do 1830

Rozkład przerw (sobota):

– pierwsza przerwa w godzinach 930 do 945,

– przerwa obiadowa w godzinach 1115 do 1145,

– druga przerwa w godzinach 1315 do 1330

 


Zajęcia w ramach projektu:

Lp. Zajęcia z psychologiem Wielkość grupy Godziny
1 09.02.2019 9 osób 9.00-12.00
2 09.02.2019 10 osób 12.15-15.15
3 09.02.2019 10 osób 15.30-18.30
4 09.03.2019 11 osób 9.00-12.00
5 09.03.2019 10 osób 12.15-15.15

 

Lp. Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe Wielkość grupy Godziny
1 04.10.2018 10 osób 13.40-16.40
2 09.10.2018 9 osób 15.20-18.20
3 16.10.2018 9 osób 15.20-18.20
4 18.10.2018 10 osób 13.40-16.40
5 23.10.2018 10 osób 15.20-18.20
6 24.10.2018 10 osób 15.20-18.20
7 25.10.2018 11 osób 13.40-16.40
8 30.10.2018 10 osób 15.20-18.20
9 30.10.2018 11 osób 13.40-16.40
10 31.10.2018 10 osób 15.20-18.20


Rekrutacja 2018/2019

Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „Innowacyjni na rynku pracy” na rok szkolny 2018/2019 znajdują się pod podanymi linkami: INFORMACJA, REGULAMIN. 

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów: 

Zał 1-formularz rekrutacyjny

Zał 2-Karta rekomendacji ucznia

Zał 3-Karta oceny formularza rekrut

Zał 4- Deklaracja uczestnictwa

Zał 5-Oświaczenie Uczestnika Projektu

Zał 6- Oswiadczenie i zgody Uczestnika Projektu

Zał 7-Oświadczenia Rodzica_Opiekuna – NOWE

Zał 9-Deklaracja uczestnictwa w stażu

Regulamin-Innowacyjni na rynku pracy

 

 


 

 

 

Rok szkolny 2017-2018 – I rok realizacji projektu


 

Harmonogramy i terminy


Najbliższe szkolenia zawodowe:

Harmonogram – Staże zawodowe w miesiącu lipcu 2018

Harmonogram – uczniowie

Harmonogram – nauczyciele

Harmonogram zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego i zajęć z psychologiem

Harmonogram szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

1. 13.06.2018 – Gr. I – godziny: 8:00 – 10:25
2. 13.06.2018 – Gr.II – godziny: 10:35 – 13:00

Termin badań lekarskich: 18.06.2018 od godziny 8:00

 


Regulaminy

Regulamin staży zawodowych w projekcie „Innowacyjni na rynku pracy”

 


Rekrutacja 2017/2018

Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „Innowacyjni na rynku pracy” na rok szkolny 2017/2018 znajdują się pod podanymi linkami: INFORMACJA, REGULAMIN. 

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów: 

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie równość
Oświadczenie rodzica/opiekuna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym

 

 Rekrutacja w terminie: 30.10 – 07.11.2017r.

 


 

Zdjęcia