Ważne informacje dla kandydatów:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 19 lipca 2022r. od godz.12.00 do 22 lipca 2022r. do godz.12.00

Zestaw podręczników:
Plik z wykazem podręczników

Wizyta w firmie patronackiej

WIZYTA W FIRMIE PATRONACKIEJ 

W dniach 30 i 31 października uczniowie klas I TB i I B,
kształcący się w zawodach technik energetyk i technik elektronik, zwiedzali Elektrociepłownię EC4.

Celem wyjścia było zapoznanie uczniów klas patronackich
z organizacją pracy firmy Veolia Energia Łódź S.A.

 

W ramach spotkania z pracownikami uczniowie mieli  okazję poznać warunki pracy na poszczególnych stanowiskach i przekonać się, że każdy z pracowników jest specjalistą w swoim zakresie, a jego rola – w całości procesu produkcji – jest ważna i odpowiedzialna.

Młodzi ludzie mogli poczuć atmosferę zakładu pracy, w której pracownik pełni fachową i odpowiedzialną rolę. Dalszą część spotkania stanowił spacer po obszarze obiektu, stanowiącego swoisty kompleks z miejscami na przechowywanie surowców, ciągami komunikacyjnymi i skomputeryzowanym zapleczem pracowniczym.

Młodzież pogłębiła swoją wiedzę na temat profilu działalności firmy oraz możliwościach zatrudnienia w Veolii po ukończeniu szkoły. Uczniowie obejrzeli także krótkie filmy, w których pracownicy (m.in. absolwent naszej szkoły) opowiadali o swoich doświadczeniach zawodowych.

Młodzieży towarzyszyli wychowawcy klas – Anna Zdanowska i Agnieszka Kłosińska.

 

Zdjęcia udostępniła firma Veolia

 

Skip to content