Konkurs Wiedzy o Energetyce Politechniki Warszawskiej

W dniu 26 listopada br. trzech uczniów naszej szkoły –  Igor Szymorek (IV TB), Jakub Wójcik (III TB) i Jakub Walczak (III TB) –  wzięło udział w finale ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Politechniki Warszawskiej. Tym razem nie udało się wygrać, ale uczniowie zdobyli kolejne doświadczenia w zakresie energetyki odnawialnej. W oczekiwaniu na wyniki uczniowie uczestniczyli w VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków.
 
Opiekę nad uczniami sprawował  nauczyciel przedmiotów zawodowych Ryszard Mirys. 
 
 

Organizatorem Konkursu jest Politechnika Warszawska wraz z Kołem Naukowym Energetyków działającym na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Skierowany jest do uczniów techników o profilach kształcenia związanych z energetyką. Laureaci tego konkursu nabywają uprawnienia do przyjęcia na kierunek Energetyka studiów stacjonarnych I stopnia poza procedurą kwalifikacyjną opartą na wynikach egzaminu maturalnego.

Zdjęcie udostępnił Ryszard Mirys

Skip to content