Zostań doradcą!

Weź udział w Łódzkim Panelu Obywatelskim i wypowiedz się jakiej zieleni potrzebujesz w mieście!

Łódzki Panel Obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania ważnych dla miasta decyzji przez losowo wyłonioną grupę mieszkanek i mieszkańców, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne wszystkich łodzian. Grupa ta ma odzwierciedlać ogólną populację miasta.

Szukamy 67 mieszkanek i mieszkańców, którzy wypowiedzą się w następujących tematach:

  • Kształtowanie zieleni w mieście Łodzi
  • Wspólne działania Miasta i mieszkańców na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście
  • Przeciwdziałanie skutkom suszy przez Miasto

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 grudnia do godz. 23:59

➡ Rejestracja: https://uml.lodz.pl/panel-obywatelski/wez-udzial-w-panelu/zostan-panelist-k-a-rejestracja/
➡ Więcej informacji: https://uml.lodz.pl/panel-obywatelski/

P.S. Każdy Panelista otrzyma wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto.

 

 

 

Skip to content