Stypendia dla uczniów

Rozpoczął się nabór wniosków do projektu Zawodowcy w Łódzkiem-stypendia dla najzdolniejszych III edycja. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie szkół zawodowych. Wnioski można składać elektronicznie w okresie 16 XII 2020 – 11 I 2021.
Szczegóły w regulaminie projektu: https://liblink.pl/hcvAQ1wkfa

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy:
 *   w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;
 *   są uczniami co najmniej II klasy;
 *   uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2019/2020;
 *   nie pobierali stypendium w żadnym z poniższych projektów:

– w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem -stypendia dla najzdolniejszych,

– w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem -stypendia dla najzdolniejszych na BIS;

 *   nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

Skip to content