TURNIEJ KOSTKI RUBIKA

Samorząd uczniowski serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najszybsze ułożenie kostki Rubika! 

Konkurs odbędzie się 19.10 – czwartek, na 4 godzinie lekcyjnej, w sali 45.
Zgłoszenia do konkursu – osobiście do 13.10, sala 45, opiekun SU – p. Anna Zdanowska

Dla najlepszych przewidujemy nagrody! 🙂 

 

REGULAMIN – TURNIEJ KOSTKI RUBIKA

 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie uczniów posiadających refleks, zdolność szybkiego reagowania i myślenia, posiadających ducha sportowej rywalizacji. Jest to też niepowtarzalna okazja do zaprezentowania swoich umiejętności.
 

TERMIN

Turniej zostanie rozegrany dnia 19.10. 2017, to jest w czwartek, na czwartej godzinie 4 lekcyjnej w sali 45.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie wszystkich klas ZSP9.
2. Uczestnicy przynoszą swoje własne kostki 3x3x3 do 17.10.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste zgłoszenie chęci udziału, w terminie do 13.10 w sali 45 u opiekuna SU- p. Anny Zdanowskiej.
4. W przypadku dużej liczby uczestników, organizator przewiduje eliminacje do konkursu. Eliminacje bedą polegać na jednokrotnym ułożeniu kostki. Osoby, które uzyskają najlepsze czasy, przejdą dalej.
5. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, konkurs może zostać odwołany.
6. Konkurs będzie polegał na jak najszybszym ułożeniu kostki Rubika.
7. Każdy zawodnik będzie miał 3 próby, liczony będzie czas każdej próby, a do klasyfikacji wyciągana średnia z trzech podejść.
8. Wszystkie sytuacje sporne rozpatrywane będą przez powołane jury konkursowe.
 

NAGRODY:

1. Dla miejsc I-III przewidziana jest nagroda niespodzianka i dyplom uczestnictwa.
 

Skip to content