Andrzejki

Samorząd Uczniowski zachęca do przeczytania krótkiej informacji na temat historii andrzejek.  Niestety nie możemy w tym roku spotkać się w szkole i zorganizować spotkania dla szkolnej społeczności.    

Andrzejki grafika

Andrzejki jest to wieczór wróżb przypadający w przeddzień imienin Andrzeja – w nocy z 29 na 30 listopada. Pisemnie potwierdzone wzmianki o organizowaniu takich spotkań sięgają aż XVI wieku. Na początku organizowane były jedynie dla niezamężnych dziewczyn (męskim odpowiednikiem były Katarzynki, przypadające w przeddzień imienin Katarzyny w nocy z 24 na 25 listopada). Panny spotykały się, by poznać przyszłość dotyczącą swojego życia uczuciowego.

Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu.  Z czasem przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.

Przykładowe wróżby, które każdy z nas może wykonać w swoim domu: 
Lanie wosku– polega na przelewaniu gorącego wosku przez dziurkę od klucza do wody. W kształcie, który się z niego wytworzy możemy doszukiwać się naszej przyszłości  
Papierowe serca– na  wyciętych z kartonu dwóch sercach wypisujemy imiona. Na sercu dla dziewczyn piszemy imiona męskie, natomiast dla chłopców – żeńskie. Uczestnik wróżby musi przebić igłą serce w dowolnym miejscu (bez podglądania!) a druga osoba odczyta imię przyszłej wybranki lub przyszłego wybranka.  
Rzucanie monetą– w odpowiedniej odległości od siebie umieszczamy naczynie wypełnione wodą. Następnie należy pomyśleć życzenie i dowolną monetą trafić do naczynia. Osobie, której moneta trafi do wody, spełni się marzenie. 
I pamiętajcie – „Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze.” Udanych andrzejek! 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Bogusiak

Skip to content