BohaterON – włącz historię!

Serdecznie zapraszamy do udziału! To już 2 edycja akcji w naszej szkole!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Polega na pisaniu kartek do Powstańców Warszawskich. Przez trzy edycje kampanii do uczestników walk o stolicę napisano już ponad pół miliona kartek!

W naszej szkole akcja pisania kartek do Powstańców Warszawskich odbędzie się w dniach 30 września- 30 października. 

Życzenia mogą być skierowane „ogólnie” do Powstańców, bądź mogą zastać spersonalizowane (biogramy dostępne na: https://bohateron.pl/wyslij-kartke/powstancy/). W przypadku kartek imiennych prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska adresata w widocznym miejscu. 

Możemy napisać́ do Powstańców listy, wykonać́ własnoręcznie kartki lub laurki bądź́ wysłać́ jakąkolwiek inną wybraną przez siebie pocztówkę̨/kartkę okolicznościową.
https://bohateron.pl/wyslij-kartke/wyslij-kartke-online/

Koordynatorzy akcji w szkole
Anna Zdanowska
Dorota Białkowska
Katarzyna Pankratz
Monika Stępniak-Jankowska

Skip to content