Cyberprzestępczość

W dniu 16 grudnia 2022 roku odbyły się w szkole zajęcia z przedstawicielami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w których wzięły udział klasy trzecie.

Cyberprzestępczość to wszelkie nielegalne działania, które są popełniane za pomocą komputerów, internetu albo dotyczą systemów lub sieci komputerowych.

Cyberprzestępczość jest bardzo szybko rozwijającą się formą przestępczości. Stanowi obecnie znacznie większe zagrożenie niż kiedykolwiek. Dlatego bardzo istotne jest,  aby uczniowie posiadali wiedzę na temat form cyberprzestępczości, które są obecnie najbardziej spotykane  i wiedzieli  jak się przed nią bronić.

Niezbędna jest też wiedza gdzie można zgłosić cyberprzestępstwo. Najlepiej zgłosić je policji lub prokuraturze, można to zrobić osobiście na najbliższym komisariacie policji lub w najbliżej prokuraturze, ale także online poprzez formularz kontaktowy do wydziału cyberprzestępczości.

Skip to content