Dyżury nauczycieli w dniu 5.06.2015

5 czerwca 2015 (piątek) w godz. 9.00 – 13.00 szkoła organizuje dla uczniów Technikum nr 9 zajęcia opiekuńcze. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na tablicy ogłoszeń w szkole.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 realizują zajęcia dydaktyczne wg poniższego planu:

klasa Nauczyciel/przedmiot8.30 – 11.25 sala
IZA
 1. (8.30-8.55)     pom.el.i elektr.
 2. (9.00–9.25)   pom.el.i elektr.
 3. (9.30-9.55)     pom.el.i elektr.

4.(10.05-10.30) matematyka –

5.(10.35-11.00) matematyka –

6.(11.05-11.30) zaj.z wych. –

138
138
138

45

45

45

IIZA
 1. (8.30-8.55)       bad.maszyn i urz.
 2. (9.00–9.25)     bad.maszyn i urz.
 3. (9.30-9.55)       bad.maszyn i urz.
 4. (10.05-10.30) bad.maszyn i urz.
 5. (10.35-11.00) bad.maszyn i urz.
 6. (11.05-11.30) bad.maszyn i urz.
135
135
135
w-ty
w-ty
w-ty
IIIZA
 1. (8.30-8.55)       j.polski
 2. (9.00–9.25)     j.polski
 3. (9.30-9.55)       j.polski
 4. (10.05-10.30) montaż inst.
 5. (10.35-11.00) montaż inst.
 6. (11.05-11.30) montaż inst.
45
45
45
w-ty
w-ty
w-ty

Skip to content