Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej

logo_kolor

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi otrzymał dofinansowanie z budżetu Miasta Łodzi na realizację projektu edukacyjnego

„Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”.

 

Łódzki projekt edukacyjny „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” jest wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i kilkunastu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych.

Główne cele projektu:

 • Kształtowanie w sposób nowoczesny postaw patriotycznych
 • Budowanie więzi z krajem ojczystym i społecznością lokalną
 • Poznanie historii Armii Krajowej w miejscach w których dokonywały się walki partyzanckie w czasie  II wojny światowej
 • Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia

 

W obecnym roku szkolnym realizowane będą następujące działania:

 • Uroczyste podsumowanie konkursu wiedzy o Armii Krajowej – przedstawienie wyników wręczenie nagród
 • wyjazd młodzieży z łódzkich szkół szlakiem walk w Okręgu Łódź Armii Krajowej
 • W cyklu co dwa miesiące poczynając od grudnia w łódzkich szkołach liderach projektu zorganizowane zostaną spotkania z żołnierzami AK, przeznaczone dla młodzieży z wszystkich łódzkich szkół. Tematyka spotkania zostanie określona problemowo by skłonić do pytań, dyskusji, refleksji. Ze spotkań powstaną materiały dydaktyczne – filmy edukacyjne, które uzupełnione o wywiady z żołnierzami AK służyć będą łódzkiej młodzieży w kolejnych latach.
 • odbędzie się konferencja naukowo-dydaktyczna przygotowana we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego i Archiwum Państwowym w Łodzi.

 

W kwietniu 2015 roku łódzki projekt edukacyjny „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” uzyskał Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Pani Hanny Zdanowskiej.

 

Łódzkie szkoły liderzy projektu:

 • II Liceum Ogólnokształcące,
 • IX Liceum Ogólnokształcące,
 • XII Liceum Ogólnokształcące,
 • XV Liceum Ogólnokształcące,
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące,
 • XX Liceum Ogólnokształcące,
 • XXV Liceum Ogólnokształcące,
 • XXXII Liceum Ogólnokształcące,
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22,
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

 

W I edycji w roku szkolnym 2012/2013 podjęto następujące działania:

 • wyjazd z uczniami z łódzkich szkół ponadgimnazjalnych szlakiem walk w Okręgu Łódź AK – 1.10.2012 r.,
 • przygotowanie i udostępnienie zwiedzającym wystawy „Ordery i odznaczenia żołnierzy AK”, wystawa funkcjonuje w łódzkich szkołach od maja 2013 r.,
 • wyjazd na trzydniową wycieczkę na Wykus w maju 2013 r.,
 • przeprowadzenie konkursu „Wiedzy o Armii Krajowej” (kwiecień-wrzesień 2013 r.),
 • zorganizowanie uroczystego podsumowania I edycji w XXXIII LO – 27 września 2013 r.

 

Podczas  II edycji w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano następujące działania:

 • wyjazd zwycięzców konkursu i ich opiekunów do Kostiuchnówki w listopadzie 2013 r.
 • wyjazd uczniów z łódzkich szkół ponadgimnazjalnych w miejsca walk Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK Ponury Nurt czerwiec 2014 r.,
 • przeprowadzenie konkursu wiedzy o Armii Krajowej (kwiecień – październik
  2014 r.),
 • wyjazd na wycieczkę patriotyczną Sobibór 2014 (wrzesień 2014 r.),
 • prezentowanie w kolejnych szkołach wystawy „Ordery i odznaczenia Żołnierzy AK” (XVIII LO, XXXIII LO),
 • przeprowadzenie uroczystego podsumowanie II edycji w II LO -21 października 2014 r.

 

W III edycji projektu rok szkolny 2014/2015

 • konkurs wiedzy o Armii Krajowej – wzięło udział kilkadziesiąt zespołów uczniowskich wręczenie nagród styczeń 2016 r.,
 • wyjazd młodzieży na 5 wycieczek patriotycznych w miejsca pamięci narodowej w woj. łódzkim – listopad 2014,
 • w maju 2015 r. odbyła się wycieczka Szlakiem Hubala,
 • 12 czerwca 2015 r. seminarium projektu na UŁ

Z wielu łódzkich szkół w III edycji projektu łącznie zaangażowało się w jego realizację około 850 uczniów. Projekt w III edycji uzyskał Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Łodzi.

Obecnie trwa IV edycja projektu.

 

Działania edukacyjne podjęte w ramach projektu „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”, należy uznać za wyjątkowe i wartościowe ponieważ:

 1. Wiedzę o dawnych czasach uczniowie czerpią od osób bezpośrednio zaangażowanych w wydarzenia historyczne, młodzież zdobywa nowe informacje  i utrwala posiadane wiadomości, poddaje ocenie zdobyty materiał pod względem historycznym.
 2. Wiedzę i umiejętności uczniowie uzyskują w miejscach, w których dokonywały się wydarzenia historyczne, młodzież poznaje uwarunkowania środowiskowe i geograficzne wydarzeń historycznych.
 3. Niezwykle istotny jest bezpośredni kontakt Żołnierzy Armii Krajowej z młodzieżą, proces kształcenia wzbogacają emocje, powstają więzi międzyludzkie.
 4. Wystawa, konferencje historyczne i projekty uczniowskie, poszerzą wiedzę uczniów, podlegać to będzie ocenie komisji konkursowej, aktywność i praca uczniów w zespołach wpływa pozytywnie na ich wszechstronny rozwój.

 

Strona internetowa projektu – www.ak.zsp9.pl

Skip to content