Dzień Edukacji Narodowej 2014

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa,
ten może być nauczycielem innych.”

Kartezjusz

4W Dniu Edukacji Narodowej odbyło się w szkole uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wręczone zostały również nagrody dyrektora nauczycielom i pracownikom szkoły, będące wyrazem uznania za ich wyróżniającą pracę zawodową. Dzień Edukacji Narodowej jest szczególnie ważny dla naszej szkoły. Po pierwsze jest to święto naszego patrona, po drugie jest świętem wszystkich pracowników oświaty, po trzecie tego dnia uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie i stają się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności.

Na tej wyjątkowej uroczystości gościliśmy emerytowanych nauczycieli, rodziców, przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą oraz pracodawców, który wspierają naszą placówkę w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży. Wspólnie z nami świętowali m. in.: Kinga Zajączkowska (Dalkia Łódź), przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Łódź z prezesem Zbysławem Raczkiewiczem na czele, reprezentanci Środowiska Jodła – major Tadeusz Bratek i Wiesław Kubik oraz podpułkownik Tadeusz Barański.

Tradycyjnie podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyło się pasowanie młodzieży klas pierwszych na uczniów naszej szkoły. Pasowania w imieniu dyrektor Henryki Michalskiej dokonał Mirosław Gintowt, nauczyciel naszej szkoły. Nowo pasowani uczniowie złożyli również uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pani dyrektor Henryka Michalska zapewniła uczniów klas pierwszych, że:
„… naszym celem jest tworzenie nowoczesnej szkoły zawodowej, kształcącej fachowców w swoich dziedzinach, a jednocześnie umożliwiającej dalsze kształcenie na wyższych uczelniach.”

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa okazja do nagrodzenia tych, którzy najbardziej poświęcają się wychowaniu i kształceniu młodzieży. Dyrektor szkoły Henryka Michalska pogratulowała nauczycielom, którym przyznane zostały wyjątkowe wyróżnienia. Jan Ślewa uhonorowany został Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Agnieszka Kłosińska i Monika Stępniak-Jankowska Medalem za Długoletnią Służbę, zaś Tomaszowi Szamburskiemu przyznana została Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi.

Za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą nagrodę dyrektora otrzymali nauczyciele: Dorota Serwik-Porowska, Paweł Dominikowski, Rafał Borszyński, Beata Caban, Monika Jaskuła, Jadwiga Jezierna, Grzegorz Łakomski, Renata Masica, Krzysztof Muszyński, Lidia Romanowska, Janusz Rosin i Renata Waczyńska-Wróblewska. W gronie nagrodzonych pedagogów znaleźli się ci, którzy wzorowo wypełniali swoje obowiązki, a także wykonywali zadania spoza tego zakresu.

Za zaangażowanie w pracę zawodową nagrodę dyrektora otrzymali także pracownicy administracji i obsługi: Danuta Bielska, Elżbieta Zezul, Agnieszka Sikorska, Iwona Wojcieszak, Krzysztof Biegański, Paweł Grzęda, Grzegorz Urbaniak i Weronika Wedziuk.

Całość uroczystości zwieńczona została przedstawieniem szkolnym, które przygotowała młodzież pod kierunkiem nauczycieli – Małgorzaty Gajak-Toczek i Lidii Romanowskiej.

Tekst – Jadwiga Jezierna

Zdjęcia – Sylwester Paczesny

Skip to content