„Dzień Przedsiębiorczości 2015”

„Dzień Przedsiębiorczości 2015” – szansą na lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

17 uczniów naszej szkoły weźmie udział w XII edycja Dnia Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Inicjatywa będzie miała miejsce 25 marca 2015 r., kiedy to uczniowie odbędą jednodniowy staż w 8 łódzkich firmach działających w branżach z zakresu mechatroniki, informatyki, elektroniki, gospodarki magazynowej, budownictwa, nowoczesnych technologii, w firmach produkcyjnych oraz mediach.

 

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

 

Dzień przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Jego ideą jest:

  • włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi;
  • stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

 

Anna Buczek

Renata Masica

ddzien_przedsiebiorczosci

Skip to content