Edukacja prawna

Uczniowie klasy III A uczestniczyli w rozprawie sądowej w Sądzie Okręgowym w Łodzi w ramach realizacji programu edukacji prawnej. Jest to jedna z najskuteczniejszych form działań profilaktycznych, w których mogą brać udział uczniowie. Znajomość prawa, świadomość i kultura prawna są podstawą funkcjonowania świadomego obywatela. Samoświadomość  w zakresie własnych praw i obowiązków oraz umiejętność podejmowania decyzji mających konsekwencje dla samego siebie i innych to jedne z podstawowych umiejętności życiowych.

Udział w rozprawach jest możliwy dzięki współpracy pedagoga szkoły Magdaleny Binder z Rzecznikiem Sądu, któremu  dziękujemy za możliwość udziału w rozprawach i rozmowach edukacyjnych z Sędzią prowadzącym postępowanie.

We wczorajszym spotkaniu w sądzie wraz z uczniami brały udział pani Monika Jankowska-Stępniak i pani Magdalena Binder.

Zdjęcia nadesłała Magdalena Binder

Skip to content