Edukacyjna Wartość Dodana

Eksperci podlegli Ministerstwu Edukacji Narodowej wyliczyli Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD) dla techników za lata 2017-2019.  Nasza szkoła zajęła trzecie miejsce w Łodzi. 

W badaniach  Edukacyjnej Wartości Dodanej eksperci porównali wiedzę, z którą uczeń przychodzi do danej szkoły (wynik egzaminu gimnazjalnego) z wynikiem „na wyjściu” (wynik z matury). To badanie fachowcy uważają za najbardziej obiektywne przy ocenie pracy szkoły, gdyż jasno wskazuje, które technika uczą najlepiej.  

Badacze edukacji wyliczają EWD trzyletnią. W najnowszym badaniu uwzględnili zatem osiągnięcia maturzystów z techników w latach 2017, 2018 i 2019.

EWD mierzona jest w punktach – nasza szkoła otrzymała ich 6,6. Tabelę z wynikami łódzkich techników opracował i opublikował Dziennik Łódzki (23.10.2019).

Skip to content