I etap Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych – edycja 2017/2018

„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” pod takim hasłem 27 listopada 2017 r. odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych . W konkursowych zmaganiach wzięło udział 82 uczniów z klasy II TC, II TD, II TE. Uczestnicy I etapu rozwiązywali indywidualnie test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. 

Olimpiada jest jednym z elementów programu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”.  Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.  Organizatorem programu, jak i Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, honorowy patronat nad programem objął Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Renata Masica

Skip to content