Etap regionalny ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

DSC_0319Nasza szkoła, jako uczestnik programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, na prośbę Państwowej Inspekcji Pracy, zorganizowała w dniu 1 marca 2016 roku etap regionalny ogólnopolskiego konkursu  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Obecnością swą zaszczycił konkurs Główny Inspektor Pracy Roman Giedroić.

Do etapu regionalnego zgłoszonych zostało 62 uczniów z 31 szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy I TD –  Michał Nowak i Maksymilian Wojtala.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy). Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, biorący udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”.

Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” odbywa się w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i centralnym. Jego celem jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej. Laureaci, którzy zajęli w etapie centralnym konkursu miejsca I-III mogą być zgłaszani do konkursu ponownie po upływie dwóch lat.

 Zdjęcia przesłała Dorota Serwik-Porowska

Skip to content