Finał etapu szkolnego Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

W dniu 26 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie członków Szkolnej Komisji Konkursowej XIX Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.
Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodnicząca: Dorota Serwik-Porowska
Członkowie: Dorota Białkowska, Agnieszka Kłosińska,Katarzyna Pankratz i Elżbieta Szejgis wytypowała do finału wojewódzkiego najlepsze prace w poszczególnych kategoriach: fotograficznej, literackiej i plastycznej.

Do konkursu  w kategorii twórczość fotograficzna zgłoszono 12 prac. Komisja Konkursowa wytypowała do finału wojewódzkiego cztery najlepsze prace w następującej kolejności:

I. Mikołaj Topola „Kobieta kot”-kl.  I TC
II. Łukasz Miernik „Schronisko w muszelce”- kl.  III TD
III. Marek Budzyński „Bieg życia” – kl. IV TC
IV. Mateusz Lechański „Szara samotność”- kl.  IV TC

Do konkursu  w kategorii twórczość literacka  zgłoszono 9 prac. Komisja Konkursowa wytypowała do finału wojewódzkiego 5 najlepszych prac w następującej kolejności:

I. Mikołaj Gałązka „Żołnierz w Grzywie”- kl. IV TC
II. Szymon Szczepanik „Uczucie i umysł”- kl.  II TA
III. Sebastian Kędziora „Odbicie w szybie” – kl. IV TC
IV. Artur Smolarczyk „Nie interesuje mnie róża pachnąca” – kl.  I TC
V. Szymon Szczepanik „Czas” – kl. II TA

Do konkursu w kategorii twórczość plastyczna zgłoszono 9 prac . Komisja Konkursowa wytypowała do finału wojewódzkiego 4 najlepsze prace w następującej kolejności:

I. Olga Kardas „MK-1876OK”, „Mechaniczne piękno”- kl.  III TD
II. Kamelia Potyrała „Kobieta z bronią”- kl.  I TE
III. Adam Znyk „Blender”- kl.  IV TD

Skip to content