Grafika w służbie książki – konkurs na projekt okładki

Do szkolnego konkursu na projekt okładki lektury szkolnej „Grafika w służbie książki” zgłoszonych zostało 55 projektów uczniów z klas: I TA, I TB, I TC, I TD, I TE, II TC, II TD, III TB i III TD.

Konkurs odbył się w ramach realizowanego przez bibliotekę szkolną projektu bibliotecznego „Czytam i wiem…”

Opiekę nad uczniami przygotowującymi projekty okładek sprawowali nauczyciele: Dorota Białkowska, Monika Jaskuła, Agnieszka Kłosińska, Piotr Pluskota, Monika Stępniak-Jankowska.

Ogłoszenie wyników zmagań konkursowych nastąpi do 15 stycznia 2015 roku.

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Koordynator projektu bibliotecznego „Czytam i wiem..”
nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna
i nauczyciele współpracujący przy realizacji konkursu:
Dorota Białkowska,
Małgorzata Starczewska-Moskal,
Monika Stępniak-Jankowska.

Skip to content