II Festiwal Zawodów Technicznych

Na odbywającym się w dniu dzisiejszym Festiwalu Zawodów Technicznych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej naszą szkołę reprezentowali przyszli technicy energetycy z klasy III TB –   Kacper Gałązkowski, Konrad Piątkowski  i Jakub Wójcik. Młodzież pod opieką nauczyciela pana Ryszarda Mirysa wraz z przedstawicielami firm patronackich Veolia Energia i BSH prezentowali ofertę Zespołu Szkół Politechnicznych.

Festiwal zorganizowany został dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych, aby ułatwić im decyzję w sprawie wyboru kierunku dalszego kształcenia. W swoich założeniach wydarzenie miało również pokazać młodym ludziom  potencjał edukacji zawodowej z perspektywy przyszłego rynku pracy.

Festiwal Zawodów Technicznych zorganizowany został przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Zdjęcia nadesłał Ryszard Mirys

Skip to content