II Szkolny Konkurs Literacki

W II Szkolnym Konkursie Literackim „Moja przestrzeń – moje emocje” udział wzięło 21 uczniów z klas: I TA, I TB, I D, IC, III TA i IV TD. Ocenie Komisji Konkursowej poddanych zostało 25 utworów.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się we wtorek 25 lutego. Obecnością swą zaszczycili nas dyrektor szkoły Pani Henryka Michalska, wicedyrektorzy – Pani Dorota Serwik-Porowska i  Pan Piotr Pluskota oraz konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ds. edukacji czytelniczej Pani Barbara Langner.

II Szkolny Konkurs Literacki zorganizowany został przez nauczyciela bibliotekarza Jadwigę Jezierną we  współpracy z nauczycielami wiedzy o kulturze – Dorotą Białkowską i Moniką Stępniak-Jankowską.

WYNIKI KONKURSU


I miejsce
Karina Michalak, uczennica kl. III TA za wiersze: „Słyszysz ten dźwięk” i „Obudowałeś mnie murem”
II miejsce
Paulina Kamińska
, uczennica kl. I D za wiersz „Okrutny los”
III miejsce
Patryk Matuszewski
, uczeń kl. I C za wiersz „W mojej głowie”

Wyróżnienia
Dominik Bilecki, uczeń kl. I TA za wiersz „Smutku łzy”
Szymon Karczmarski, uczeń kl. I TA za wiersz „Lis w środku miasta”
Dawid Kotlicki, uczeń kl. I TA za wiersz „Sen”

Wiersze zgłoszone na konkurs pokazują wewnętrzną prawdę autora. To zbiór emocji ubranych w słowa. Próba wyartykułowania lęków i niepokojów, ale, choć dużo rzadziej, i radości z codziennych chwil. Przeważają tematy związane z poszukiwaniem sensu życia, odnajdywaniem własnej życiowej drogi, jak również  związane z walką z przeciwnościami losu. Poezja młodych ludzi ukazuje autentyczne cierpienie, ból, rozgoryczenie i lęki. Mówi o budowaniu murów między ludźmi, ale i o próbie ich obalania. W wierszach można dostrzec też troskę o los naszej planety. Padają również pytania o postawy ludzi wobec nieznanego, obcego i nieoczekiwanego. Pytania o tolerancję, empatię i przyzwoitość.

Wybrane utwory zostały opublikowane w biuletynie pokonkursowym. Znalazły się w nim cztery nagrodzone i trzy wyróżnione wiersze. W opracowaniu umieszczono dodatkowo  dziewięć utworów wskazanych do publikacji przez członków Komisji Konkursowej. W gronie tym znaleźli się: Kacper Baranowski, Arkadiusz Kozub, Karina Michalak, Hubert Nowicz, Amelia Piasecka (dwa wiersze), Antoni Przybył, Paweł Skowroński i Mikołaj Wołoszczyk. Całość ilustrowana jest pracami fotograficznymi uczniów i absolwentów naszej szkoły. Biuletyn dostępny jest w bibliotece szkolnej.

Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele: Dorota Serwik-Porowska, Dorota Białkowska, Jadwiga Jezierna i Monika Stępniak-Jankowska.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w II Szkolnym Konkursie Literackim i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.
Organizatorzy 
Dorota Białkowska
Jadwiga Jezierna
Monika Stępniak-Jankowska

Zdjęcia Jadwiga Jezierna i Piotr Pluskota

Skip to content