III miejsce szkoły w Łódzkim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023

Nasza szkoła zajęła III miejsce w Rankingu Perspektyw 2023 –  najlepsze licea i technika w województwie łódzkim.

Już po raz 25. mieliśmy możliwość poznać najlepsze licea ogólnokształcące i technika w województwie łódzkim, sklasyfikowane i ujęte w zestawieniu Perspektyw 2023.

Poznaliśmy je w dniu dzisiejszym podczas wojewódzkiej gali Rankingu Perspektyw 2023, która odbyła się w Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej. Gospodarzem uroczystości był Uniwersytet Łódzki.

W rankingu techników przy ocenie szkoły pod uwagę brane są cztery kryteria:

  • sukcesy w olimpiadach 20%,
  • matura – przedmioty obowiązkowe 20%,
  • matura – przedmioty dodatkowe 30%,
  • wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023 to najbardziej oczekiwane zestawienie 1000 najlepszych polskich liceów i 500 najlepszych techników w Polsce. Ogólnopolskie Rankingi zostaną ogłoszone 12 stycznia podczas uroczystości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. To tam zostaną tez uhonorowani zwycięzcy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023.

Skip to content