Informacja w sprawie wydawania świadectw maturalnych

Od godziny 11.00 w dniu 11 sierpnia 2020r. w sekretariacie uczniowskim będą wydawane świadectwa maturalne. Każdy maturzysta, chcący odebrać świadectwo, musi posiadać ze sobą dowód tożsamości.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły. Osoby nieposiadające maseczki lub przyłbicy nie będą wpuszczane do szkoły.

Skip to content