IV Szkolny Konkurs Literacki

plakat_Szkolny Konkurs Literac

LEPIEJ pisz!

Zapraszamy uczniów do udziału
w IV Szkolnym Konkursie Literackim LEPIEJ pisz!


Przedmiotem konkursu jest napisanie lepieja na dowolny temat.

Definicja lepieja: krótki, żartobliwy, rymowany dwuwiersz, który jest zazwyczaj pisany ośmiozgłoskowcem.
Pierwszy wers lepieja zaczyna się od słowa: „lepiej”, „lepsza”, „lepszy”,  „lepsze”, natomiast drugi wers od słowa: „niż”, „niżeli”, „niźli”, „aniżeli”.

W lepiejach przyrównuje się to, co przykre do tego, co przykre jest jeszcze bardziej, np.:

Lepszy piorun na Nosalu,
niż pulpety w tym lokalu.
Wisława Szymborska

Do konkursu jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy lepieje.

Punktowane będą:

  • umiejętność zastosowania zwięzłej i oszczędnej formy;
  • umiejętność zachowania żartobliwego lub refleksyjnego charakteru lepieja;
  • umiejętność zabawy słowem;
  • oryginalność.

Przykładowe lepieje udostępnione są w gablotach biblioteki szkolnej (II piętro, skrzydło A).

Szczegóły w regulaminie

Serdecznie zachęcamy do zabawy słowem 🙂

Ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia!!!

Organizatorzy
Jadwiga Jezierna
Dorota Białkowska
Monika Stępniak-Jankowska

Szkolny Konkurs Literacki ma już swoją kilkuletnią  historię.
Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2018/2019 i przebiegała pod hasłem „Haiku – najmniejszy wiersz świata”. Uczniowie mieli za zadanie napisać miniaturę literacką – haiku, które wywodzi się z tradycyjnego stylu poezji japońskiej.
Druga edycja przebiegała pod hasłem „Moja przestrzeń, moje emocje”. Do tego konkursu uczestnicy mogli zgłaszać autorskie wiersze.
Trzecia edycja odbyła się pod hasłem „Widzę, czuję, opisuję…”. Zadaniem uczniów było  napisanie fraszki o szkole. W ten sposób organizatorzy projektu edukacyjnego postanowili  uczcić 75-lecie powstania naszej szkoły, które świętowaliśmy w roku szkolnym 2021/2022.

Każda edycja konkursu kończy się wydaniem publikacji pokonkursowej, w której opublikowane są nagrodzone i wyróżnione przez komisję konkursową utwory oraz dodatkowo prace wytypowane przez jury do publikacji.

Szkolny Konkurs Literacki organizowany jest przez bibliotekę szkolną, która do jego współorganizacji zaprasza co roku nauczycieli języka polskiego. W tym roku szkolnym współorganizatorami konkursu są pani Dorota Białkowska i pani Monika-Stępniak Jankowska.

Skip to content