JTI Polska i ZSP nr 9 w Łodzi rozpoczynają współpracę

Podpisanie umowy

W dniu 16 grudnia 2014 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi a Japan Tobacco International Polska.  Strony umowy reprezentowali: Henryka Michalska – Dyrektor Szkoły oraz Aleksandra Nikonorow – w imieniu JTI Polska.

Porozumienie jest kolejnym elementem rozwoju kontaktów ZSP nr 9 z przedsiębiorstwami w dziedzinie nauki i przemysłu. Jego celem jest m. in. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie nauczania i kształcenia specjalistów w najnowszych dla przedsiębiorstw technologiach.

W ramach współpracy JTI umożliwia odbywanie praktyk zawodowych na terenie fabryki oraz oferuje wsparcie w opracowaniu programów kształcenia i innowacji pedagogicznych.

ZSP nr 9 zobowiązuje się do prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej naboru w zawodach, na jakie JTI zgłosi zapotrzebowanie oraz do wdrażania w miarę możliwości sugestii JTI dotyczących realizacji programów nauczania.

Współpraca ta pozwoli uzupełnić kompetencje zawodowe uczniów kształcących się na kierunkach związanych z automatyką, elektroniką, mechatroniką i mechaniką. Kooperacja ma zaowocować kompletnym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym potencjalnych pracowników firmy.

Skip to content