Konkurs „BHP w elektryce” i patronat SEP

Dnia 27 maja 2015 r. zorganizowany został, pod kierunkiem nauczyciela Witolda Jaroszewskiego we współpracy z nauczycielami: Urszulą Rutkowską, Jackiem Wiśniewskim oraz Grzegorzem Łakomskim, międzyszkolny etap konkursu „BHP w Elektryce”. Wzięli w nim udział przedstawiciele szkół zawodowych z Łodzi i regionu. I miejsce zdobyli uczniowie Michał Stawicki i Mateusz Komorowski z klasy IIITB z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, II miejsce – uczniowie z Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawie Mazowieckiej, III miejsce – uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach.

Nad właściwym przebiegiem zmagań konkursowych czuwała komisja w składzie: p. Marta Boguszewska, reprezentująca Państwową Inspekcję Pracy w Łodzi, p. Henryka Szumigaj i p. Mieczysław Balcerek, reprezentujący Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz p. Paweł Bednarski – przedstawiciel służb bhp firmy Veolia Energia Łódź S.A.

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród laureatom poprzedzone zostało uroczystym zawarciem umowy o objęcie patronatem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W imieniu OŁ SEP umowę podpisali: p. Władysław Szymczyk – Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, p. Henryka Szumigaj – Wiceprezes ds. Młodzieży Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, p. Henryka Michalska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9.

Uroczysty charakter oficjalnej części uroczystości podkreślili swą obecnością:
Krzysztof Jurek – Dyrektor Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi,
Barbara Suchara – główny specjalista w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi,
Andrzej Świderski – Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi,
Wiesław Koc – Dyrektor ds. Społecznych firmy Veolia Energia Łódź S.A.

 

Skip to content