Konkurs biblioteczny

III edycja projektu bibliotecznego „Czytam i wiem…”

CZZapraszamy do wzięcia udziału
w szkolnym konkursie bibliotecznym

na zakładkę do książki „Czytam, bo lubię”.

Zaprojektuj własną zakładkę do książki.
Umieść na niej informacje dotyczące książki,
którą
chciałbyś polecić innym do przeczytania.

 

zakładka1Przedmiotem konkursu jest przygotowanie zakładki do książki. Zakładka musi zawierać:

  • napis: Biblioteka ZSP nr 9 w Łodzi,
  • napis: Czytam, bo lubię,
  • cytat (fragment) z literatury polskiej lub obcej (dramat, poezja, proza),
  • autora i tytuł dzieła, z którego cytat pochodzi,
  • szatę graficzną, która będzie zachęcała czytelnika do przeczytania książki,
  • imię i nazwisko autora projektu.

Na zakładce mogą znaleźć się dodatkowo:

  • informacja o autorze cytowanego dzieła,
  • informacja o utworze, z którego pochodzi cytat,
  • inne informacje, które twórca zakładki uzna za ważne dla promocji utworu literackiego.

Kształt i wielkość zakładki powinny być funkcjonalne.

Zakzakładka 2ładka może być zaprojektowana przy użyciu dowolnego programu komputerowego lub zostać wykonana z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej (dopuszczalny jest kolaż różnych technik).

Do zakładek zaprojektowanych komputerowo należy dołączyć wersję cyfrową projektu zapisaną w programie, w którym zakładki były wykonane  i w formie pliku zapisanego w formacie jpg.

Szczegóły w regulaminie.

Konkurs realizowany jest we współpracy biblioteki szkolnej i nauczycieli wiedzy o kulturze – Doroty Białkowskiej i Moniki Stępniak-Jankowskiej.

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub do nauczycieli wiedzy o kulturze do 30 października 2015 roku.

Koordynator konkursu
Jadwiga Jezierna
nauczyciel bibliotekarz

Regulamin

Karta zgłoszenia

 

Skip to content