Konkurs fotograficzny „Owad w obiektywie”

Biblioteka szkolna zachęca wszystkich pasjonatów fotografii i entuzjastów natury do wzięcia udziału w trzeciej edycji wojewódzkiego konkursu „Owad w obiektywie”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich z województwa łódzkiego (licea, technika, szkoły zawodowe) i studentów wszystkich uczelni.

Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w konkursie
proszeni są o zgłoszenie się do
nauczyciela bibliotekarza Jadwigi Jeziernej.

Swoją pasję fotograficzną można zaprezentować w pięciu kategoriach:

Owad i roślina – zdjęcia owadów na roślinach;

Z życia owada – zdjęcia owadów „przyłapanych” na ich życiu codziennym (jedzenie, polowanie, gody);

Makro – zdjęcie całego owada lub fragmentu jego ciała, ukazane w znacznym powiększeniu lub przynajmniej w skali odpowiadającej rzeczywistej wielkości owada;

Owady chronione – zdjęcia owadów chronionych w Polsce, koniecznie z oznaczeniem gatunkowym;

Zdjęcie artystyczne – zdjęcia owadów w artystycznym ujęciu – to jedyna kategoria, w której dopuszczalne jest nadsyłanie zdjęć martwych owadów.

Każda z zainteresowanych osób może nadesłać maksymalnie po dwa zdjęcia do każdej z pięciu kategorii. Każde zdjęcie może być przypisane tylko do jednej kategorii. Fotografie mogą być kolorowe lub monochromatyczne (czarno-białe, sepia). Fotografie nie mogą być poddane fotomontażowi ani obróbce cyfrowej (poza kadrowaniem, nieznaczną korektą jasności czy kontrastu, zmianą liczby kolorów – zmianą na zdjęcie czarno-białe czy sepi).

Fotografie można nadsyłać na konkurs do 2 listopada br., zaś jego rozstrzygnięcie i przyznanie nagród odbędzie się 11 grudnia.

Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o zgłoszenie się
do nauczyciela bibliotekarza Jadwigi Jeziernej do 30 września.

Głównym celem konkursu jest promowanie wśród młodych ludzi przyrodniczych zainteresowań z nakierowaniem na ekologicznie niezwykle ważną i bardzo różnorodną grupę zwierząt, jakimi są owady.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Nagrodzone zdjęcia będą zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej.

Konkurs jest organizowany przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i Fundację Biodiversitatis we współpracy z Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Łodzi, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz firmą PRECOPTIC (oficjalny przedstawiciel firmy Nikon na Polskę).

Trzecia edycja konkursu „Owad w Obiektywie” została objęta patronatami przez: Panią Hannę Zdanowską – Prezydent Miasta Łodzi, prof. dr hab. Elżbietę Żądzińską – Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego,
prof. dr hab. Andrzeja Kruka – Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Związek Polskich Fotografów Przyrody – Okręg Łódzki, oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi.

Skip to content