Konkurs na logo Szkolnego Ośrodka Kariery „Azymut Kariery”

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na projekt logo Szkolnego Ośrodka Kariery. Logo powinno być łatwo identyfikowane z SZOK-iem, realizującym program „Azymut kariery – mój uczeń wybiera przyszły zawód”. Projekt należy wykonać komputerowo.

 

Pracę należy zgłosić do 3 XI 2017 r. do p. R. Masicy lub p. D. Białkowskiej.

 

Regulamin konkursu:

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 9 W ŁODZI

 

I. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest stworzenie i wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkolnego Ośrodka Kariery w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.
 2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkolny Ośrodek Kariery do celów identyfikacyjnych, reklamowych, promocyjnych, korespondencyjnych itp.
 3. Konkurs trwa od 16 X 2017 r. do 3 XI 2017 r.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz ZSP nr 9.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 5. Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych, biorących udział w Konkursie.

III. Zasady przygotowania i zgłoszenia pracy konkursowej

 1. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:
  1. Projekt logo powinien kwalifikować się jako znak możliwy do wykorzystania w celach identyfikacyjnych, promocyjnych, korespondencyjnych.
  2. Logo powinno być łatwo identyfikowane ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery, który realizuje program „Azymut kariery – mój uczeń wybiera przyszły zawód”.
  3. Pracę należy wykonać komputerowo.
  4. Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15 cm x 15 cm, a w przypadku pliku graficznego, należy wykonać go w formacie do edycji.
  5. Logo powinno być czytelne, łatwe do zapamiętania i rozpoznania.
  6. Projekt logo powinien funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej.
 2. Pracę należy złożyć w terminie do 3 XI 2017 r. do opiekunów SZOKu – p. Renaty Masicy i p. D. Białkowskiej.
 3. Praca powinna być złożona w kopercie, na której należy umieścić nagłówek: „Konkurs na logo SZOK-u” oraz zapisać imię i nazwisko autora pracy, podać klasę. Wewnątrz koperty umieścić projekt logo wykonany ręcznie lub płytę z nagraną pracą w formacie do edycji.

IV. Ocena prac konkursowych, rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

 1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wskazuje zwycięzcę konkursu.
 2. Prace konkursowe, które nie będą spełniały wymagań, o których mowa w regulaminie, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 XI 2017 roku
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej szkoły.
 5. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz oceny z wybranych przedmiotów. Osoby, które zgłoszą projekt otrzymają dyplom uczestnictwa.

Kontakt: r.masica@zsp9.pl

 

Tekst: Renata Masica i Dorota Białkowska

Skip to content